Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Joela » Rozdział 1
«  Księga Ozeasza 14 Księga Joela 1 Księga Joela 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słowo Wiekuistego, które doszło Joela, syna Pethuela. [2] »Słuchajcie tego starcy, a skłońcie ucho wszyscy mieszkańcy tej ziemi! Izali bywało coś podobnego za dni waszych, albo za dni ojców waszych? [3] »Opowiadajcie o tem dzieciom waszym, a dzieci wasze dzieciom swoim, a dzieci ich pokoleniu przyszłemu. [4] »Co oszczędził gryzoń, pochłonęła szarańcza; a co oszczędziła szarańcza, pochłonął żerłacz, a co oszczędził żerłacz, pochłonął niszczyciel. [5] »Ocućcie się upojeni a płaczcie! Biadajcie wszyscy zapijający wino, nad moszczem, że wydarty z ust waszych! [6] »Albowiem lud rozpostarł się nad ziemią moją, silny a niezliczony; zęby jego niby zęby lwie, a czeluście jego niby lwicy. [7] »Podał winograd mój na spustoszenie, a figowe drzewo moje na porąbanie; doszczętnie obnażył je i porzucił - zbielały gałązki jego. [8] »Biadaj jako dziewica przepasana worem nad panem młodości swojej! [9] »Odjęta śniedna ofiara i zalewka od domu Wiekuistego, smucą się kapłani, słudzy Wiekuistego. [10] »Spustoszone są pola, smuci się gleba, albowiem poniszczone zboże, wysechł moszcz, zawiędła oliwa. [11] »Truchlejcie oracze, biadajcie winiarze, dla pszenicy i jęczmienia, bo zginęło żniwo pola. [12] »Winna macica uschła, a figowe drzewo zawiędło, granat i palma i jabłoń i wszystkie drzewa polne poschły; tak, znikło wesele od synów ludzkich. [13] »Przepaszcie się a narzekajcie kapłani; biadajcie słudzy ołtarza! Wnijdźcie (do świątyni) by nocować w worach, słudzy Boga mojego! albowiem usunięta z domu Boga waszego śniedna ofiara i zalewka. [14] »Ogłoście post, zwołajcie zgromadzenie uroczyste, zbierzcie starszyznę, wszystkich mieszkańców kraju do domu Wiekuistego, Boga waszego, a wołajcie do Wiekuistego! [15] »Biada na ten dzień! bo blizki dzień Wiekuistego, jako pogrom od Wszechmocnego nadchodzi. [16] »Izali nie w oczach waszych pokarm odjęty, z domu Boga naszego radość i wesele? [17] »Zgniły ziarna pod skibami swojemi, opustoszały spichrze, zapadły się stodoły, bo poschło zboże. [18] »Jakże jęczy bydło, błąkają się stada rogacizny, bo niema dla nich paszy; już i trzody owiec cierpią. [19] »Do Ciebie Wiekuisty wołam; bo ogień pochłonął błonia pastwiska, a płomień popalił wszystkie drzewa polne. [20] »I zwierzęta dzikie łakną do Ciebie, bo wyschły strumienie wód, a ogień pochłonął błonia pastwiska. 
«  Księga Ozeasza 14 Księga Joela 1 Księga Joela 2  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).