Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Joela » Rozdział 3
«  Księga Joela 2 Księga Joela 3 Księga Amosa 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(4:1) Gdyż oto w one dni i w on czas, gdy przywrócę wygnańców Judy i Jerozolimy, [2] »(4:2) Wtedy zgromadzę wszystkie ludy i sprowadzę je na dolinę Josafata, i rozprawię się z nimi tam o lud Mój i dziedzictwo Moje israelskie, które rozproszyły między plemiona, rozdzieliwszy ziemię Moję. [3] »(4:3) O lud też Mój miotali los a oddawali chłopię za wszetecznicę a sprzedawali dziewczynkę za wino, aby się upijali. [4] »(4:4) A i wy cóż macie przeciwko Mnie, Corze i Cydonie i wszystkie okręgi Pelisztów? Izali Mi płacicie za to, co wam uczyniono, izali Mnie to w nagrodę oddajecie? Co najrychlej, obrócę postępek wasz na głowę waszę. [5] »(4:5) Wyście wszak srebro i złoto Moje zagrabili, a najpiękniejsze klejnoty Moje do przybytków waszych wnieśli. [6] »(4:6) Synów Judy i synów Jerozolimy zaprzedaliście Jawańczykom, aby ich oddalić od granic ich. [7] »(4:7) Oto wzbudzę ich z tego miejsca, do któregoście ich sprzedali, i zwrócę postępek wasz na głowę waszę. [8] »(4:8) I zaprzedam syny wasze i córki wasze w ręce synów judzkich, aby odprzedali ich Sabejczykom, narodowi dalekiemu; gdyż Wiekuisty to wyrzekł. [9] »(4:9) Obwołajcie to między narody: Szykujcie się na wojnę! Rozbudźcie rycerzy! Niechaj przyciągną i wyruszą wszyscy mężowie waleczni. [10] »(4:10) Przekujcie lemiesze wasze na miecze, a sierpy wasze na oszczepy! - Tam sprowadź o Wiekuisty bohaterów Twoich! [11] »(4:11) Spieszcie się i nadejdźcie wszystkie ludy dokoła, gromadźcie się! - Tam sprowadź o Wiekuisty bohaterów Twoich. [12] »(4:12) Pobudzą się i wyruszą narody na dolinę Josafat; bo tam zasiądę, bym sądził wszystkie narody okoliczne. [13] »(4:13) Zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo! Pójdźcie, tratujcie, bo pełna prasa, przelewają się kadzie, bo wielką jest niecność ich. [14] »(4:14) Tłumy przy tłumach w dolinie przeznaczenia, gdyż bliski dzień Wiekuistego w dolinie przeznaczenia. [15] »(4:15) Słońce i księżyc się zaćmiły, a gwiazdy ukryły blask swój. [16] »(4:16) A Wiekuisty z Cyonu huczy, a z Jerozolimy odzywa się gromem Swoim, że drżą niebo i ziemia. Wiekuisty zaś obroną ludu swojego, a twierdzą synom Israela. [17] »(4:17) A poznacie, żem Ja Wiekuisty Bóg wasz, zamieszkujący na Cyonie, górze Mojej świętej, i że Jerozolima poświęconą będzie, a cudzoziemcy nigdy już po niej nie przejdą. [18] »(4:18) I stanie się w on dzień, że sączyć się będą góry moszczem, a pagórki przelewać mlekiem, a wszystkie potoki Judy wzbierać wodą; źródło zaś z przybytku Wiekuistego wytryśnie i zrosi dolinę akacyową. [19] »(4:19) Micraim w pustkowie się obróci, a Edom w jałowy step się zamieni z powodu zawziętości ku synom Judy, że przelewali krew niewinną na ziemi ich. [20] »(4:20) Judea zaś na wieki zamieszkaną będzie, a Jerozolima do najpóźniejszych pokoleń. [21] »(4:21) I pomszczę krew ich jeszcze niepomszczoną, a Wiekuisty zamieszka na górze Cyon. 
«  Księga Joela 2 Księga Joela 3 Księga Amosa 1  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).