Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 18
«  3 Księga Mojżeszowa 17 3 Księga Mojżeszowa 18 3 Księga Mojżeszowa 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I rzekł Wiekuisty do Mojżesza, tak: [2] »"Oświadczysz synom Israela i powiesz im: Jam Wiekuisty, Bóg wasz! [3] »Według czynów ziemi Micraim, w którejście mieszkali, nie czyńcie, ani według czynów ziemi Kanaan, do której was wiodę, nie czyńcie, a podług ustaw ich nie postępujcie. [4] »Prawa Moje wypełniajcie, a ustaw Moich przestrzegajcie, abyście postępowali podług nich: Jam Wiekuisty, Bóg wasz! [5] »Przestrzegajcie tedy ustaw Moich i praw Moich, które spełniając człowiek żyje przez nie: Jam Wiekuisty! [6] »Nikt do którejkolwiek pokrewnej swojej nie przystąpi, aby nagość odkrył: Jam Wiekuisty! [7] »Nagości ojca twojego albo nagości matki twojej nie odkrywaj: matka to twoja; nie odkrywaj nagości jej. [8] »Nagości żony ojca twego nie odkrywaj: nagością to ojca twojego. [9] »Nagości siostry twojej, córki ojca twojego, albo córki matki twojej, urodzonej w domu, albo po za nim, - nie odkrywaj nagości ich. [10] »Nagości córki syna twojego albo córki córki twojej, - nie odkrywaj nagości ich, bo nagość to twoja. [11] »Nagości córki żony ojca twojego, urodzonej z ojca twojego, - siostra to twoja, nie odkrywaj nagości jej. [12] »Nagości siostry ojca twojego nie odkrywaj: pokrewna to ojca twojego. [13] »Nagości siostry matki twojej nie odkrywaj: bo to pokrewna matki twojej. [14] »Nagości brata ojca twojego nie odkrywaj, do żony jego nie zbliżaj się: stryjenka to twoja. [15] »Nagości synowej twojej nie odkrywaj: żona to syna twojego, nie odkrywaj nagości jej. [16] »Nagości żony brata twojego nie odkrywaj: nagość to brata twojego. [17] »Nagości kobiety i córki jej nie odkrywaj; ani córki syna jej, ani córki córki jej nie pojmiesz, abyś odkrył nagość ich: pokrewne to jej; sprosnością to! [18] »Kobiety wraz z siostrą jej nie pojmiesz ku spółzawodnictwu (ich), abyś odkrył nagość jej przy niej, za życia jej. [19] »A do kobiety podczas wydzielania się nieczystości jej nie przystępuj, abyś odkrył nagość jej. [20] »Z żoną przyjaciela twojego nie obcuj, aby ją zapłodnić, aby skalać się nią. [21] »Z potomstwa twego nie oddawaj na ofiarę Molochowi, abyś nie zbezcześcił imienia Boga twojego: Jam Wiekuisty! [22] »Z mężczyzną nie obcuj jako z niewiastą: ohydą to jest! [23] »Z żadném téż zwierzęciem nie obcuj, aby splugawić się niém; kobieta również niech nie stanie przed bydlęciem dla obcowania: ohydne to! [24] »Nie kalajcie się niczém takiém, bo wszystkiém tém skalały się ludy, które wyrzucam przed obliczem waszém. [25] »I skalała się ziemia, i poszukuję winy jej na niej, i wyrzuca ziemia mieszkańców swoich. [26] »Wy tedy przestrzegajcie ustaw Moich i praw Moich, a nie czyńcie żadnych tych ohyd, - ani krajowiec, ani przychodzień, który bawi w pośród was. [27] »Bo wszystkie ohydy te spełniali ludzie tej ziemi, co przed wami byli, a skalaną była ziemia. [28] »Aby nie wyrzuciła i was ziemia, gdybyście ją skalali, jak wyrzuciła lud, co przed wami. [29] »Bo ktokolwiekby popełnił którą ze wszystkich ohyd tych, zatracone będą dusze popełniające to z pośród narodu swojego. [30] »Przestrzegajcie tedy przestrzeżenia Mojego, aby nie postępować podług ustaw ohydnych, podług których postępowano przed wami, i abyście nie kalali się niemi: Jam Wiekuisty, Bóg wasz!" 
«  3 Księga Mojżeszowa 17 3 Księga Mojżeszowa 18 3 Księga Mojżeszowa 19  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).