Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 21
«  3 Księga Mojżeszowa 20 3 Księga Mojżeszowa 21 3 Księga Mojżeszowa 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I rzekł Wiekuisty do Mojżesza: "Oświadcz kapłanom, synom Ahrona i powiedz im: przy osobie zmarłej niechaj nikt z nich się nie zanieczyści w pośród współplemieńców swoich. [2] »A tylko przy krewnym najbliższym swoim, przy matce i ojcu, przy synu, córce i bracie swym. [3] »I téż przy siostrze swej, dziewicy najbliższej sobie, która nie była zamężną, przy niej zanieczyścić się może. [4] »Nie zanieczyści się jako przełożony wśród współplemieńców swoich, aby znieważyć siebie. [5] »Nie będą wystrzygali strzyżyny na głowie swojej, a boków brody swej golić nie będą, a na ciele swojém nie poczynią nacięć. [6] »Świętymi będą Bogu swojemu i nie znieważą imienia Boga swego; albowiem ogniowe ofiary Wiekuistego, chléb Boga swojego, przynoszą oni; przeto świętymi być winni! [7] »Kobiety rozpustnej albo zniesławionej pojmować nie będą; kobiety téż porzuconej przez męża nie pojmować im; bo świętym każdy z nich Bogu swojemu. [8] »I tak zachowuj go w świętości, gdyż chléb Boga twego on przynosi; świętym będzie u ciebie, bom święty Ja Wiekuisty, uświęcający was! [9] »A gdyby córka kapłana shańbiła się wszeteczeństwem, ojca swego shańbiła: ogniem spaloną będzie. [10] »Kapłan téż najwyższy z pomiędzy braci swej, na głowę którego wylany olej namaszczenia, i którego dłoń upełnomocniono, aby wkładał szaty, głowy swojej nie obnaży, i szat swoich nie rozedrze. [11] »I do żadnych osób zmarłych nie przystąpi; przy ojcu i przy matce swej nie zanieczyści się. [12] »A ze świątyni nie wyjdzie i nie znieważy świątyni Boga swojego; gdyż uświęcenie olejem namaszczenia Boga jego jest na nim. Jam Wiekuisty! [13] »Kobietę téż w dziewiczości jej pojmie. [14] »Wdowy, albo rozwódki, albo zniesławionej, albo nierządnicy, żadnej z tych nie pojmie; lecz tylko dziewicę z pośród współplemieńców swoich pojmie sobie za żonę. [15] »Aby nie sponiewierał nasienia swego w pośród współplemieńców swoich: bom Ja Wiekuisty, który go poświęcam!" [16] »I rzekł Wiekuisty do Mojżesza, tak: [17] »"Oświadcz Ahronowi i powiedz: Nikt z potomstwa twego w pokoleniach ich, któryby był ułomnym, niechaj nie przystępuje, aby przynosił chléb Boga swojego. [18] »Żaden bowiem mąż, któryby ułomnym był, przystępować nie powinien: ani ślepy, ani chromy, ani płaskonosy, ani potworny. [19] »Ani taki, któryby miał złamaną nogę, albo złamaną rękę. [20] »Ani garbaty, ani suchotnik, ani z bielmem na oku, ani krostowaty, ani strupowaty, ani z uszkodzoném jądrem. [21] »Żaden z potomstwa Ahrona kapłana, któryby ułomnym był, niechaj nie przystępuje, aby przynosił ogniowe ofiary Wiekuistemu: ułomnym jest, nie przystąpi, aby przynosił chléb Boga swojego! [22] »Chléb jednak Boga swojego zarówno z rzeczy najświętszych jak i świętych jadać może. [23] »Wszakże za zasłonę nie wnijdzie, i do ofiarnicy nie przystąpi, bo wada na nim; a niechaj nie znieważy świętości Moich, bo Ja Wiekuisty, poświęcam je." [24] »I powiedział to Mojżesz Ahronowi i synom jego i wszystkim synom Israela. 
«  3 Księga Mojżeszowa 20 3 Księga Mojżeszowa 21 3 Księga Mojżeszowa 22  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).