Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Amosa » Rozdział 1
«  Księga Joela 3 Księga Amosa 1 Księga Amosa 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Mowy Amosa, który należał do hodowców trzód z Tekoa zwiastowane o Israelu za czasów Uzjasza, króla Judy, i za czasów Jerobeama, syna Joasza, króla israelskiego, na dwa lata przed trzęsieniem ziemi. I rzekł: [2] »Wiekuisty huczy z Cyonu, a z Jerozolimy odzywa się gromem swoim; przeto więdną niwy pasterzy a usycha szczyt Karmelu. [3] »Tak rzecze Wiekuisty: Dla trzech występków Damaszku i dla czterech nie cofnę tego - dlatego że młócili cierlicami żelaznemi Gilead. [4] »Przeto zeszlę ogień na dom Chazaela, aby pochłonął zamki Ben-Hadada. [5] »I skruszę zawory Damaszku i wytępię mieszkańców z doliny Awen i dzierżącego berło z Beth-Eden; a lud aramejski pójdzie na wygnanie do Kir, rzecze Wiekuisty. [6] »Tak rzecze Wiekuisty: Dla trzech występków Gazy i dla czterech nie cofnę tego - dla tego że uprowadzili całe osady brańców, aby je wydać Edomowi. [7] »Przeto zeszlę ogień na mury Gazy, aby pochłonął zamki jej. [8] »I wytępię mieszkańca z Aszdodu a dzierżącego berło z Aszkelonu, i zwrócę rękę Moję na Ekron, i zaginie szczątek Pelisztów, rzecze Pan, Wiekuisty. [9] »Tak rzecze Wiekuisty: Dla trzech występków Coru dla czterech nie cofnę tego: dla tego że wydali całe osady brańców Edomowi, a nie pamiętali na przymierze bratnie. [10] »Przeto zeszlę ogień na mury Coru, aby pochłonął zamki jego. [11] »Tak rzecze Wiekuisty: Dla trzech występków Edomu i dla czterech nie cofnę tego: Dla tego, że ścigał mieczem brata swego, tłumiąc współczucie swoje, że gniew jego szarpał bezustannie, a zapalczywość swoją chował wiecznie. [12] »Przeto zeszlę ogień na Theman, aby pochłonął zamki Bocry. [13] »Tak rzecze Wiekuisty: Dla trzech występków synów Ammonu i dla czterech nie cofnę tego: Dla tego, że rozcinali brzemienne kobiety Gileadu celem rozszerzenia granicy swojej. [14] »Przeto rozniecę ogień w murach Rabby, aby pochłonął zamki jej przy dźwięku surmy, w dzień walki, podczas nawałnicy, w dzień zawieruchy. [15] »I pójdzie król ich na wygnanie, on i książęta jego społem, rzecze Wiekuisty. 
«  Księga Joela 3 Księga Amosa 1 Księga Amosa 2  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).