Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Amosa » Rozdział 2
«  Księga Amosa 1 Księga Amosa 2 Księga Amosa 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tak rzecze Wiekuisty: Dla trzech występków Moabu i dla czterech nie cofnę tego: Dla tego, że spalił kości króla Edomu na proch wapienny. [2] »Przeto zeszlę ogień na Moab, aby pochłonął zamki Keryjotu, i zginie w tumulcie Moab przy dźwięku surmy, przy odgłosie trąb. [3] »I zgładzę władykę z pośród niego, a wszystkich panów jego uśmiercę wraz z nim, rzecze Wiekuisty. [4] »Tak rzecze Wiekuisty: Dla trzech występków Judy i dla czterech nie cofnę tego: Dla tego, że wzgardzili zakonem Wiekuistego, a ustaw Jego nie przestrzegali; a otumaniły ich mamidła, za któremi szli ojcowie ich. [5] »Przeto zeszlę ogień na Judę, aby pochłonął zamki jego. [6] »Tak rzecze Wiekuisty: Dla trzech występków Israela i dla czterech nie cofnę tego: Dla tego, że sprzedali za pieniądze niewinnego, a biednego za parę sandałów. [7] »Pożądają prochu ziemi na głowie biednych, a drogę uciśnionych skrzywiają; syn zaś i ojciec zdążają do jednej dziewczyny, aby znieważyć imię Moje święte. [8] »A na szatach zastawionych rozkładają się przy każdym ołtarzu, a wino grzywnami wyduszone zapijają w domu bogów swoich. [9] »A Ja wytępiłem Emorejczyka przed obliczem ich, którego wysokość była jako wysokość cedrów a stał silnie niby dęby, i ściąłem owoc jego z wierzchu wraz z korzeniami jego u dołu. [10] »Ja wszak wywiodłem was z ziemi Micraim i prowadziłem was po pustyni czterdzieści lat, abyście zajęli ziemię Emorejczyka. [11] »I wzbudzałem z synów waszych proroków, a z młodzieńców waszych nazyreów - czyż nie tak, synowie Israela? rzecze Wiekuisty. [12] »Ale wyście poili nazyreów winem, a prorokom nakazywaliście, mówiąc: nie prorokujcie! [13] »Otóż Ja ścisnę ziemię pod wami, tak jako ciśnie wóz natłoczony snopami. [14] »I udaremniona będzie ucieczka dla chyżego, i nie zdoła silny natężyć mocy swojej, ani ocali bohater własnego życia swego. [15] »A dzierżący łuk nie ostoi się, a szybkonogi nie uciecze, ani ocali mknący na rumaku życia swego. [16] »(2:15) A kto najodważniejszego serca jest między rycerstwem, bezbronnie on zbiegnie dnia onego, rzecze Wiekuisty. 
«  Księga Amosa 1 Księga Amosa 2 Księga Amosa 3  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).