Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Amosa » Rozdział 4
«  Księga Amosa 3 Księga Amosa 4 Księga Amosa 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słuchajcie słowa tego wy, krowy baszańskie, któreście na górze Szomronu, co to ograbiacie biednych a uciskacie ubogich, co to wołacie do panów swoich: dostarczcie, abyśmy piły! [2] »Zaprzysiągł Pan, Wiekuisty na świętość swoję: Zaprawdę, nadejdą dni na was, gdy wyciągną was na hakach, a potomstwo wasze na wędach rybackich. [3] »Ujdziecie wtedy przez wyłomy, każda wprost przed siebie, ale rzucone będziecie do haremów, rzecze Wiekuisty. [4] »Idźcie tylko do Bethel a sprzeniewierzajcie się! W Gilgal mnóżcie występki, a składajcie z każdym porankiem rzeźne ofiary wasze, co trzeciego dnia dziesięciny wasze! [5] »Palcie z zakisu dziękczynienie, a obwieszczajcie głośno ofiary dobrowolne, obwołajcie! Bo takeście sobie upodobali, synowie Israela, rzecze Wiekuisty. [6] »A jakkolwiek i Ja wam dałem czystość zębów we wszystkich miastach waszych i niedostatek chleba we wszystkich siedzibach waszych, nie nawróciliście się jednak do Mnie, rzecze Wiekuisty. [7] »A jakkolwiek powstrzymałem od was deszcz na trzy miesiące przed żniwem, a spuszczając ustawicznie deszcz na jedno miasto, nie spuszczałem go na miasto drugie; - bywało, że jeden łan zroszony został, gdy łan drugi, nie zroszony, usechł. [8] »I jakkolwiek wleczono się z dwóch i trzech miast do miasta jednego, aby wody się napić, nie mogąc pragnienia ugasić; wyście jednak nie nawrócili się do Mnie, rzecze Wiekuisty. [9] »Uderzyłem was śniecią i rdzą; pełnię ogrodów i winnic, i fig, i oliwników waszych pochłonął chrząszcz. A jednak nie nawróciliście się do Mnie, rzecze Wiekuisty. [10] »Posłałem na was mór, jak niegdyś na Micrejczyków; pobiłem mieczem młodzieńców waszych, nie licząc pojmania rumaków waszych, i wniosłem zagar obozów waszych prosto w nozdrza wasze. A jednak nie nawróciliście się do Mnie, rzecze Wiekuisty. [11] »Burzyłem w pośród was, jako burzył niegdyś Bóg Sodomę i Gomorę, że staliście się jako głownia wydobyta z pożaru. A jednak nie nawróciliście się do Mnie, rzecze Wiekuisty. [12] »Przeto uczynię ci tak Israelu - a iż ci tak uczynić chcę, szykuj się przeciw Bogu swojemu Israelu! [13] »Bo zaiste jest to Ten, który góry ukształtował a wichry stworzył, który oznajmia człowiekowi jaka myśl jego, który zorzę ranną w mrok przeistacza, a po wyżynach ziemi kroczy - Wiekuisty, Bóg zastępów imię Jego! 
«  Księga Amosa 3 Księga Amosa 4 Księga Amosa 5  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).