Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Abdiasza » Rozdział 1
«  Księga Amosa 9 Księga Abdiasza 1 Księga Jonasza 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Widzenie Obadjasza. Tak rzecze Pan, Wiekuisty o Edomie - wieść tę słyszeliśmy od Wiekuistego, a już poseł wysłan między narody: "Wstańcie! bo wyruszym przeciw niemu do boju. [2] »Oto małym cię uczyniłem między narodami, wzgardzonym będziesz bardzo. [3] »Zuchwałość serca twojego odurzyła cię, - mieszkałeś w rozpadlinach skał, na sterczącej siedzibie swojej, i mniemałeś w sercu swojem: Któż strąci mnie na ziemię? [4] »Ale choćbyś wysoko wzniósł jako orzeł i choćbyś między gwiazdy usłał gniazdo twoje - i ztamtąd strącę cię, rzecze Wiekuisty. [5] »Jeśliby złodzieje przyszli na cię, jeśli zbójcy nocni - o jakżeś wyniszczony! - czyżby nie kradli dowoli? Albo jeśli winobrańcy cię napadli - czyżby nie zostawili pobierek? [6] »Jakże przetrząśnięty Ezaw, przeszukane skarby jego! [7] »Aż na granicę wypędzili cię wszyscy sprzymierzeńcy twoi, zdradzili cię, zmogli właśni przyjaciele twoi, stołownicy twoi nastawili sidła pod tobą, nie było rozwagi w nim! [8] »Zaprawdę, dnia onego, rzecze Wiekuisty, zatracę mędrców z Edomu, a roztropność z góry Ezawa. [9] »Struchleją i bohaterowie twoi Themanie, tak że zgładzony będzie każdy z góry Ezawa wskutek rzezi. [10] »Dla krzywdy wyrządzonej bratu twemu Jakóbowi pokryje cię hańba i zgładzony będziesz na wieki. [11] »W dniu onym, gdyś stał zdaleka, gdy uprowadzali barbarzyńcy siłę jego wojenną, gdy wtargnęli poganie w bramy jego, a o Jerozolimę los miotali - byłeś wtedy i ty jako jeden z nich! [12] »Nie należało ci patrzeć na dzień brata twego, na dzień niedoli jego, ani cieszyć się nad synami Judy w dzień upadku ich, ani rozwierać ust swoich w dzień nieszczęścia. [13] »Nie należało ci wtargnąć do bramy ludu Mojego w dzień klęski ich, patrzeć na utrapienie jego w dzień klęski jego, wyciągać rąk swoich po jego mienie w dzień klęski jego. [14] »Nie należało ci stanąć na rozdrożu, aby tępić uchodzących jego, a wydawać niedobitków jego w dzień niedoli. [15] »Gdy zbliży się dzień Wiekuistego na wszystkie te ludy, wtedy uczynię i tobie jakoś sam czynił, zapłata twoja wróci na głowę twoją. [16] »Bo jakoście pili na górze Mej świętej, tak pić będą wszystkie te narody wciąż, i będą piły i łykały, aż staną się jakoby ich nigdy nie było. [17] »Na górze zaś Cyonu będzie ocalenie, a pozostanie ona świętą, i obejmie znowu dom Jakóba posiadłości swoje. [18] »I będzie dom Jakóba ogniem, a dom Józefa płomieniem, a dom Ezawa ścierniskiem, i zapalą je i strawią, że nie zostanie szczątku z domu Ezawa, gdyż Wiekuisty to wyrzekł. [19] »I zajmą mieszkańcy południa górę Ezawa, a mieszkańcy niziny Pelisztów, i zajmą też pola Efraima i pola Szomronu, a Binjamin - Gilead. [20] »A owo w niewolę uprowadzone wojsko z synów Israela, które między Kanaanejczykami aż do Carfat się rozproszyło, a również wysiedleńcy Jerozolimy, którzy w Sefarad, zajmą miasta południa. [21] »I pociągną zwycięzcy na górę Cyon, by sądzić górę Ezawa, i będzie Wiekuistego królestwo. 
«  Księga Amosa 9 Księga Abdiasza 1 Księga Jonasza 1  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).