Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Micheasza » Rozdział 1
«  Księga Jonasza 4 Księga Micheasza 1 Księga Micheasza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słowo Wiekuistego, które doszło Michę, Morastejczyka, za dni Jothama, Achaza i Chiskjasza, królów Judy, a które zwiastował o Samaryi i Jerozolimie. [2] »Słuchajcie narody wszystkie! Uważaj ziemio i co ją napełnia! A Pan Wiekuisty niechaj świadkiem będzie przeciw wam, Pan sam z przybytku swego świętego! [3] »Bo oto Wiekuisty wyruszy z siedziby Swojej, i zstąpi, i kroczyć będzie po wyżynach ziemi. [4] »A wtedy rozpłyną się góry pod Nim, a doliny się rozstąpią, niby wosk od ognia, niby wody zlewające się z urwiska. [5] »Dla występku Jakóba stanie się to wszystko i dla grzechu domu Izraela. Któż przyczyną występku Jakóba? Czyż nie Samarja? a któż wyżyn judzkich? czyż nie Jerozolima? [6] »Przeto obrócę Samarję w rumowisko na polu, w sad dla winnic, i strącę w nizinę kamienie jej, a podwaliny jej odsłonię. [7] »Wszystkie jej rzeźby rozbite będą, wszystkie jej poświęcone dary ogniem spalone, a wszystkie (siedziby) jej bałwanów obrócę w pustkowie; bo z myta wszetecznego to zgromadziła, a w myto wszeteczne to się znów obróci! [8] »Nad tem ubolewać muszę i zawodzić, chodzić boso i bez okrycia, lamentować jako szakale, a kwilić jako młode strusięta. [9] »Bo nieuleczalne będą klęski jej; tak, przenikną one do Judy, sięgną aż do bramy mojego ludu, aż do Jerozolimy! [10] »Nie opowiadajcie o tem w Gath, w Akko nie płaczcie! W Beth Afra tarzajcie się w prochu! [11] »Przeciągajcie mieszkańcy Szafiru w hańbiącej nagości! Mieszkańcy Caanan nie śmią wychodzić; żałoba w Beth-haecel. Urządzi on przy was posterunek swój. [12] »Bo boleją mieszkańcy Marotu nad dobrem swojem; tak, bo spada nieszczęście od Wiekuistego nawet na bramy Jerozolimy. [13] »Zaprzęgajcie rumaki do wozu, mieszkańcy Lachiszu! Początkiem grzechu było to dla córy Cyonu, że w tobie się znalazły występki Israela. [14] »Przeto wystaw list rozwodny dla Moreszeth-Gath, domy Achzybu zawiodą królów Israela. [15] »Raz jeszcze sprowadzę na ciebie zdobywcę, mieszkanko Mareszy; aż do Adullam przybędą znakomici Israela. [16] »Zetnij sobie włosy i brodę z powodu dzieci twoich rozkosznych, rozszerz łysinę twą jako sęp, gdyż uprowadzone będą od ciebie. 
«  Księga Jonasza 4 Księga Micheasza 1 Księga Micheasza 2  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).