Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Micheasza » Rozdział 2
«  Księga Micheasza 1 Księga Micheasza 2 Księga Micheasza 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Biada tym, którzy obmyślają bezprawie, a knują bezecność na łożach swoich! Z brzaskiem dnia uskuteczniają je, bo to w mocy ręki ich. [2] »Pożądają pól a zagrabiają, domów a zabierają je; a tak przywłaszczają sobie człowieka wraz z domem jego, właściciela wraz z posiadłością jego. [3] »Przeto rzecze tak Wiekuisty: Oto obmyślę przeciw rodowi temu niedolę, z której już nie wyzwolić wam karków waszych, ani butnie kroczyć, bo czas zły będzie. [4] »W on dzień wygłoszą o was taką przypowieść: Jęczeć temu, kto jęków był przyczyną, a wołać grabieżcom ograbieni jesteśmy. Udział ludu mojego odmienia. Jakże ujść temu, który odstępcom pola nasze rozdziela! [5] »"Zaiste, nie będziesz miał nikogo, ktoby rzucił sznurem na udział w zgromadzeniu Wiekuistego!" [6] »"Nie prawcie też, prawią; niechaj o rzeczach takich nie prawią! Obelgi nie ustawają!" [7] »"Co to za mowa, domu Jakóba, albo czyżby były takie sprawy Jego? Izali nie są uprzejme słowa Moje względem tego, który uczciwie postępuje?" [8] »Przeciw przedstawicielowi ludu Mojego każdy jako wróg się stawia, z przedstawiciela tego odzież, płaszcz zdzieracie, z tych, którzy przechodzą spokojnie, którzy odwracają się od walki. [9] »Żony ludu Mojego wypędzacie z domu ich rozkoszy; dziatkom ich odbieracie cześć Moję ustawicznie. [10] »Ruszajcie, precz z wami! bo tu niema już miejsca spoczynku dla was, z powodu splugawienia się zgubnego które zagubę ostateczną przynosi. [11] »Gdy się który za wiatrem ugania i za fałszem, kłamiąc: będę ci wieszczył o winie i napitku mocnym - taki to bywa wieszczem dla ludu tego! [12] »Zbiorę, tak, zbiorę cię Jakóbie, wszystkich twoich! zgromadzę w zupełności szczątek Israela, połączę ich jako trzodę w oborze, jako stado na pastwisku, a będzie huczało od mnogiej ludności. [13] »Wystąpi pogromca przed nimi, i przełamują i wylewają się przez bramę, i wkraczają przez nią, a ciągnie król ich przed nimi, a Wiekuisty na czele ich." 
«  Księga Micheasza 1 Księga Micheasza 2 Księga Micheasza 3  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).