Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Micheasza » Rozdział 4
«  Księga Micheasza 3 Księga Micheasza 4 Księga Micheasza 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I będzie w późne czasy, utwierdzona stanie góra Wiekuistego na szczycie gór, wywyższona ponad wzgórza, i spływać do niej będą narody. [2] »I wyruszą ludy liczne i powiedzą: Zabierzcie się, a wstąpmy na górę Wiekuistego i do domu Boga Jakóbów, by nas nauczył o drogach Swoich, i abyśmy postępowali ścieżkami Jego! - Bo z Cyonu wychodzi nauka, a słowo Wiekuistego z Jerozolimy. [3] »I rozsądzać będzie między licznymi narodami, i rozstrzygać u ludów potężnych w oddali, i przekują miecze swoje na pługi, a włócznie swoje na sierpy. Nie podniesie naród przeciw narodowi oręża i nie będą ćwiczyć się nadal do boju. [4] »I zamieszka każdy pod winogradem swoim, i pod figowcem swoim, a nikt nie wystraszy; bo usta Wiekuistego zastępów to wyrzekły. [5] »Niechaj wszystkie narody postępują każdy w imieniu Boga swojego, my postępować będziemy w imieniu Wiekuistego, Boga naszego, na wieki wieków. [6] »Dnia onego, rzecze Wiekuisty, zbiorę chromych, a rozproszonych zgromadzę, i tych, którym był krzywdę wyrządził. [7] »I chcę chromym ostój zapewnić, a zagnanych w możny lud zamienić, i będzie królował nad nimi Wiekuisty na górze Cyon, odtąd aż na wieki. [8] »Ty zaś wieżo trzody, pagórku córy cyońskiej, do ciebie dojdzie a przyjdzie panowanie poprzednie, królestwo córy jerozolimskiej! [9] »A teraz czemu zawodzisz tak głośno? Izali niema króla w tobie, albo czyż zginął rajca twój? bo pochwyciły cię bole jako rodzącą? [10] »Wij się, a przełam, córo cyońska, jako rodząca! Bo teraz wynijść musisz z grodu, a zamieszkać na polu, a zajść aż do Babelu. Ale i tam ocaloną będziesz; i tam wybawi cię Wiekuisty z mocy wrogów twoich! [11] »Wówczas wszakże zgromadzą się przeciw tobie ludy liczne, które wołać będą: Niechaj znieważony będzie, a niechaj się pastwi nad Cyonem oko nasze! [12] »Nie poznały one jednak myśli Wiekuistego, a nie wymiarkowały postanowienia Jego, że je zebrał jako snopy na klepisko. [13] »Wstań a młóć, córko cyońska! bo uczynię róg twój z żelaza, a racice twoje z kruszcu, abyś pokruszyła liczne narody, a poświęciła Wiekuistemu łup ich, a mienie ich Panu wszystkiej ziemi. 
«  Księga Micheasza 3 Księga Micheasza 4 Księga Micheasza 5  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).