Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Micheasza » Rozdział 5
«  Księga Micheasza 4 Księga Micheasza 5 Księga Micheasza 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(4:14) Teraz wszakże ścisnąć się musisz, córo hufców: Basztę ustawił przeciw nam; kijem uderzają w lice sędziego Israela. [2] »(5:1) Ty wszakże Bethlehemie Efrata, aczkolwiek drobnem jesteś w rzędzie powiatów judzkich, z ciebie jednak wynijdzie Mi ten, który ma władcą zostać w Israelu, a którego pochodzenie od przeszłości, od dni starodawnych. [3] »(5:2) Przeto opuści ich do czasu, gdy mająca rodzić urodzi, a pozostali jego współplemieńcy wraz z Israelitami powrócą. [4] »(5:3) Wtedy stanie on i będzie im pasterzył w mocy Wiekuistego, w majestatycznem imieniu Wiekuistego Boga swojego, i będą mieszkać bezpiecznie. Bo wtedy będzie on wielkim aż do krańców ziemi. [5] »(5:4) A będzie on pokojem! Gdy Aszur wtargnie do ziemi naszej, a wkroczy do zamków naszych, wtedy postawim przeciw niemu siedmiu pasterzy i óśmiu mężów książęcych. [6] »(5:5) Ci spasą ziemię Aszura mieczem, a ziemię Nimroda w jej bramach. I tak ocali nas od Aszura, gdy wstąpi do ziemi naszej, a wkroczy do granic naszych. [7] »(5:6) I będzie szczątek Jakóba w pośród narodów licznych jako rosa od Wiekuistego, jako obfite dżdże na zieleń, które nie czekają na człowieka, ani się oglądają na synów ludzkich. [8] »(5:7) I będzie szczątek Jakóba między ludami, w pośród narodów licznych, jako lew między zwierzętami leśnemi, jako lwiątko między stadami owiec, które gdy wpada, depcze i rozszarpuje, a nie może nikt ocalić. [9] »(5:8) Podniesioną będzie ręka twoja nad nieprzyjaciółmi twoimi, a wszyscy wrogowie twoi wytępieni będą. [10] »(5:9) I stanie się dnia onego, rzecze Wiekuisty, że wytępię rumaki twoje z pośród ciebie, i wytracę wojenne wozy twoje. [11] »(5:10) I zburzę miasta ziemi twojej, i rozwalę wszystkie warownie twoje. [12] »(5:11) I zniosę czary z ręki twojej, że wróżbitów mieć nie będziesz. [13] »(5:12) I zgładzę rzeźby i posągi z pośród ciebie, a nie będziesz się korzył więcej dziełu rąk twoich. [14] »(5:13) I wykorzenię gaje twoje z pośród ciebie, i zgładzę strażnice twoje. [15] »(5:14) I wywrę w gniewie i zapalczywości pomstę nad ludami, które posłusznymi być nie chcą. 
«  Księga Micheasza 4 Księga Micheasza 5 Księga Micheasza 6  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).