Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Micheasza » Rozdział 6
«  Księga Micheasza 5 Księga Micheasza 6 Księga Micheasza 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słuchajcie co Wiekuisty głosi: Wstań, a wytocz sprawę Moję wobec gór, a niechaj słyszą pagórki skargę twą. [2] »Posłuchajcie tedy góry spór Wiekuistego, i wy twierdze, podstawy ziemi! Gdyż spór toczy Wiekuisty z narodem Swoim, a z Israelem się rozprawia. [3] »Narodzie Mój! cóżem uczynił tobie, i czem ci się uprzykrzyłem? świadcz przeciw Mnie! [4] »Czyż nie wywiodłem cię z ziemi Micraim? Czyż z domu niewoli cię nie wyswobodziłem? Czyż nie wysłałem przed tobą Mojżesza, Ahrona i Mirjam? [5] »Narodzie Mój! wspomnieć chciej na to, co radził Balak, król Moabu, i co mu wygłosić musiał Bileam, syn Beora, co się działo od Szyttym aż do Gilgal, a wtedy zrozumiesz łaski Wiekuistego. [6] »Z czemże mam stanąć przed Wiekuistym, ukorzyć się przed Bogiem najwyższym? Czyż mam stanąć przed Nim z całopaleniami? z cielcami rocznymi? [7] »Czyż ma upodobanie Wiekuisty w tysiącach baranów? w myriadach strumieni oliwy? Czyż mi oddać pierworodnego mego za winę moję, płód żywota mego za grzech duszy mojej? [8] »Powiedziano ci, człowiecze! co dobrem jest, i czego Wiekuisty żąda od ciebie: wszak tylko, abyś pełnił sprawiedliwość, i świadczył miłość, i postępował w pokorze przed Bogiem twoim. [9] »Głos Wiekuistego do miasta woła, a zbawienie tym, którzy obawiają się imienia Jego. Słuchajcie o rózdze karcącej, o tym, który ją postanowił. [10] »Czyż wciąż jeszcze w domu niegodziwego skarby bezprawiem zdobyte, i efa za szczupła, przeklęta? [11] »Czyż może kto czystym być przy wadze fałszywej i mieszku z ciężarkami szalbierczymi? [12] »Gdy możni jej pełni są zdzierstwa, a mieszkańcy jej kłamstwa prawią, a język w ustach ich chytrym jest? [13] »Przeto i Ja ciężko cię porażę, niszcząc gwoli grzechom twoim. [14] »Będziesz jadł, ale nie nasycisz się, lecz przetrwa czczość twoja w tobie; odłożysz na bok, ale nie uchronisz, bo to co uchronisz pod miecz podam. [15] »Będziesz siał, ale nie zbierzesz; będziesz oliwki tłoczył, ale nie namaszczał się oliwą; będziesz moszcz wyciskał, ale wina pić nie będziesz. [16] »Tak, przestrzegano pilnie ustaw Omrego i wszelakiego obyczaju domu Achaba, a postępowaliście wedle rad ich, abym cię podał na spustoszenie, a mieszkańców jej na pośmiewisko, i abyście hańbę u narodów ponieśli. 
«  Księga Micheasza 5 Księga Micheasza 6 Księga Micheasza 7  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).