Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Nahuma » Rozdział 1
«  Księga Micheasza 7 Księga Nahuma 1 Księga Nahuma 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Rzecz o Niniwie. Księga widzeń Nahuma, Elkoszyty. [2] »Bogiem rzewniwym a mścicielem Wiekuisty; mścicielem Wiekuisty i pełen żarliwości. Pomstuje Wiekuisty przeciwnikom Swoim, pamięta wrogom Swoim! [3] »Wiekuisty, nieskory do gniewu, jednak przemożny w sile, a bezkarnie nie przepuszcza; Wiekuisty - w wichrze i w zawierusze droga Jego, a chmury kurzem u stóp Jego. [4] »Gromi morze i wysusza je, a wszystkim rzekom daje opadnąć; więdnie Baszan i Karmel, a kwiat Libanu zasycha. [5] »Góry drżą przed nim, a pagórki się roztapiają; ziemia dygoce przed obliczem Jego, okrąg świata i wszyscy mieszkańcy Jego. [6] »Wobec rozjątrzenia Jego któż się ostoi, a któż dotrwa wobec płonącego gniewu Jego? Zapalczywość Jego wylewa się jako ogień, a skały kruszą się przed Nim. [7] »Dobrotliwym Wiekuisty, obroną w dniu niedoli; zna On tych, którzy do Niego się chronią. [8] »Ale falą wzbierającą sprowadza kres na siedzibę jej, a wrogów Swoich ściga ciemnością! [9] »Cóż wymyślicie przeciw Wiekuistemu? Sprowadza On kres - poraz wtóry nie nastanie ucisk. [10] »Bo choćby jako ciernie byli spleceni, a jako sam napitek ich przesiąknięci, to jednak niby rżysko suche do szczętu będą strawieni. [11] »Z ciebie wyszedł ten, który umyślił zło przeciw Wiekuistemu, rajca nikczemny. [12] »Tak rzecze Wiekuisty: Jakkolwiek w pełnej sile i tak liczni, to jednak ścięci będą i zginą; tobie zaś odpowiem: Nie ukorzę cię już więcej! [13] »A tak skruszę jarzmo jego, które na ciebie, a więzy jego potargam. [14] »Przeciw tobie zaś zarządzi Wiekuisty: Imię twoje niechaj nie będzie nadal przez zapłodnienie zachowane; z domu boga twojego wytępię rzeźby i posągi, zgotuję grób twój, boś marny. [15] »(2:1) Oto po górach stopy zwiastuna, zwiastującego zbawienie! Świętuj Judo uroczystości twoje, spełniaj twoje śluby! gdyż nie wyruszy już przeciw tobie nikczemnik - doszczętnie on zgładzony. 
«  Księga Micheasza 7 Księga Nahuma 1 Księga Nahuma 2  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).