Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Habakuka » Rozdział 1
«  Księga Nahuma 3 Księga Habakuka 1 Księga Habakuka 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Rzecz, którą zwiastował Habakuk, prorok. [2] »Dopókiż o Wiekuisty, skarżyć się będę a nie wysłuchasz? wołać będę wobec gwałtu a nie wybawisz? [3] »Czemu pozwalasz mi spoglądać na bezeceństwo, a przypatrujesz się bezprawiu? Ucisk i zdzierstwo przedemną, a wciąż obecny ten, który swar i niezgodę wznieca. [4] »Dlatego strętwiał zakon, a nie występuje nigdy prawo na jaw, albowiem niegodziwy obmotał sprawiedliwego, i tak to wychodzi sąd przewrotny. [5] »Rozejrzcie się między narodami a zobaczcie! Zadziwcie się i zdumiejcie! Bo dzieło spełni się za dni waszych - nie uwierzylibyście, gdyby wam opowiadano. [6] »Albowiem oto dźwignę Ja Kasdejczyków, naród srogi i rączy, który po obszarach ziemi przeciąga, by zdobyć siedziby nie swoje. [7] »Groźny on i straszny, od niego samego wychodzi prawo i dostojeństwo jego. [8] »Szybsze niż pantery są rumaki jego, a chyższe niż wilki nad wieczorem; harcuja jezdni jego - a zdaleka nadciągają ci jezdni, nadlatują jako orły, śpieszące na żer. [9] »Wszyscy oni na łup wychodzą; żądza ich oblicza naprzód, a brańców gromadzą niby piasek. [10] »On zaś - on i z królów drwi, a książęta są na pośmiech u niego, wyśmiewa się z każdej warowni: usypuje ziemię i zdobywa ją. [11] »Tedy przechodzi jako wicher i ciągnie dalej - grzeszy jednak, który własną siłę mieni Bogiem swoim. [12] »Izali nie Ty od dawna Wiekuisty, mój Bóg, mój święty? Nie zginiem! Wiekuisty, na sąd go wyznaczyłeś, o opoko nasza, ku karceniu go ustanowiłeś. [13] »Ty, czyje oczy zbyt czyste, aby na zło spoglądały, a który na bezprawie patrzeć nie możesz - czemu przypatrujesz się przewrotnym, milczysz, gdy pochłania niegodziwiec sprawiedliwszego od siebie? [14] »Miałżebyś uczynić ludzi podobnymi do ryb w morzu, do robactwa, które pana niema. [15] »Wszystkich węda wyciąga, zagarnia ich niewodem swoim, zbiera ich do swej sieci; dlategoż się cieszy i raduje. [16] »Dlatego składa ofiary niewodowi swojemu, a pali kadzidła sieci swojej; bo dzięki im jest obfity jego udział, a tłusty jego pokarm. [17] »Czyżby dlatego miał wciąż wypróżniać swój niewód a mordować ustawicznie i bez litości narody? 
«  Księga Nahuma 3 Księga Habakuka 1 Księga Habakuka 2  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).