Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Sofoniasza » Rozdział 1
«  Księga Habakuka 3 Księga Sofoniasza 1 Księga Sofoniasza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słowo Wiekuistego, które doszło Cefanjasza, syna Kusza, syna Gedalji, syna Amarji, syna Chizkji, za czasów Jozjasza, syna Amona, króla Judy. [2] »Sprzątnę, sprzątnę wszystko z oblicza tej ziemi, rzecze Wiekuisty. [3] »Sprzątnę ludzi i bydło, sprzątnę ptactwo nieba i ryby morza i zgorszenia wraz z niegodziwcami. Zgładzę ludność z powierzchni tej ziemi! rzecze Wiekuisty. [4] »I wyciągnę rękę Moję na Judę i na wszystkich mieszkańców Jerozolimy i zgładzę z miejsca tego szczątki Baala, imię mnichów wraz z kapłanami. [5] »Zarówno tych, którzy korzą się na dachach przed zastępem nieba, jak tych, którzy się korzą i przysięgają Wiekuistemu, przysięgając zarazem Malkomowi. [6] »Zarówno tych, którzy odstępują od Wiekuistego, jak tych, którzy Wiekuistego nigdy nie szukali i nie pytali o Niego! [7] »Cicho wobec Pana, Wiekuistego! Albowiem bliski dzień Wiekuistego, albowiem przygotował Wiekuisty ofiarę rzeźną, poświęcił już zaproszonych Swoich! [8] »W dzień zaś ofiary rzeźnej Wiekuistego nawiedzę książęta i królewiczów i wszystkich strojnych w cudzoziemskie szaty. [9] »I nawiedzę wszystkich przeskakujących próg dnia onego, napełniających przybytki panów swoich grabieżą i szalbierstwem. [10] »I rozlegać się będzie dnia onego, rzecze Wiekuisty, głos biadania od bramy rybackiej i płacz z dzielnicy nowej, i krzyk wielki od pagórków. [11] »Biadajcie, mieszkańcy kotliny, albowiem zniszczony będzie cały lud kramarzy, wytępieni wszyscy objuczeni srebrem. [12] »Onego dnia zaś przeszukam Jerozolimę pochodniami, i nawiedzę owych ludzi osiadłych na drożdżach swoich, którzy mniemają w swem sercu: "nie czyni Wiekuisty ani dobrego ani złego". [13] »I pójdzie mienie ich na łup, a będą domy ich pustkowiem; zbudowali domy, ale nie zamieszkać im w nich; zasadzili winnice, ale nie pić im wina z nich. [14] »Bliski wielki dzień Wiekuistego - bliski a nader on szybki. Odgłos dnia Wiekuistego! gorzko wołać wtedy będą mocarze. [15] »Dniem gniewu będzie dzień ów, dniem niedoli i ucisku, dniem grozy i spustoszenia, dniem ciemności i mroku, dniem obłoku i mgły. [16] »Dniem trąb i trwogi wojennej przeciw miastom warownym i przeciw blankom wysokim. [17] »I ucisnę ludzi a błąkać się będą jako niewidomi, gdyż przeciw wiekuistemu zgrzeszyli; rozbryzganą będzie krew ich jako proch, a ciało ich jako pomiot. [18] »Srebro też ich i złoto nie zdoła ich ocalić w dzień uniesienia Wiekuistego, bo ogniem żarliwości Jego pochłonięta będzie ziemia cała, bo kres, tak nagłą zagubę zgotuje On wszystkim mieszkańcom ziemi. 
«  Księga Habakuka 3 Księga Sofoniasza 1 Księga Sofoniasza 2  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).