Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Aggeusza » Rozdział 2
«  Księga Aggeusza 1 Księga Aggeusza 2 Księga Zachariasza 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Siódmego miesiąca, dwudziestego i pierwszego dnia tegoż miesiąca, doszło słowo Wiekuistego przez Haggaja proroka, jak następuje: [2] »Oświadczże Zerubabelowi, synowi Szaltiela, namiestnikowi judzkiemu i Jehoszui, synowi Jehocadaka, kapłanowi najwyższemu i ostatkowi ludu, w tych słowach: [3] »Któryż z pośród was pozostał, co widział ten dom w pierwszej chwale jego? A jakim go teraz widzicie? Czyż nie jest on jakby niczem w oczach waszych? [4] »Teraz tedy nabierz mocy Zerubabelu! rzecze Wiekuisty; nabierz mocy Jehoszuo, kapłanie najwyższy! nabierz też mocy cały ludu tej ziemi, rzecze Wiekuisty, a dokonajcie, albowiem Ja z wami, rzecze Wiekuisty zastępów. [5] »Wedle umowy, którą zawarłem z wami, gdyście wychodzili z Micraim stanie też duch Mój wpośród was; nie obawiajcież się! [6] »Albowiem tak rzecze Wiekuisty: Tylko jedna krótka jeszcze chwila a poruszę niebem i ziemią i morzem i lądem. [7] »I poruszę wszystkie narody, a nadejdą klejnoty wszystkich narodów i napełnię przybytek ten chwałą, rzecze Wiekuisty zastępów. [8] »Mojem bowiem jest srebro i mojem złoto, rzecze Wiekuisty zastępów. [9] »Większą będzie chwała tego przybytku przyszła, niż przeszła, rzecze Wiekuisty zastępów, bo złożę pokój na tem miejscu, rzecze Wiekuisty zastępów. [10] »Dwudziestego czwartego dziewiątego miesiąca, roku wtórego Darjawesza, doszło słowo Wiekuistego przez Haggaja, proroka, jak następuje: [11] »Tak rzecze Wiekuisty zastępów: Zażądaj od kapłanów wyjaśnienia o takim wypadku: [12] »Oto niesie kto mięso poświęcone w pole odzieży swojej, a dotyka się potem tą połą chleba albo potrawy, albo wina, albo oliwy, albo jakiegobądź pokarmu - czyżby przez to poświęcony został? I odpowiedzieli kapłani i rzekli: Nie! [13] »Poczem rzekł dalej Haggaj: Gdyby jednak dotknął zwłokami zanieczyszczony czegokolwiek z tych rzeczy, czyżby przez to nieczystą została? I odpowiedzieli kapłani i rzekli: Nieczystą zostaje! [14] »Wtedy odparł Haggaj, i rzekł: Tak to jest z ludem tym, i z narodem tym przed obliczem Mojem, rzecze Wiekuisty, i tak z każdą sprawą rąk ich: Cokolwiek Mi tam w ofierze składają nieczystem jest! [15] »A teraz zwróćcie też uwagę waszę od dnia dzisiejszego na przyszłość! Zanim poczęto kłaść kamień na kamieniu na przybytek Wiekuistego. [16] »Bywało, wtedy, że przystąpił kto do sterty (zawierającej wrzekomo) dwadzieścia (korcy) a znalazł dziesięć; że przystąpił kto do kadzi, aby naczerpał pięćdziesiąt wiader, a znalazł tylko dwadzieścia. [17] »Raziłem was śniecią i rdzą i gradem we wszystkich trudach rąk waszych, wszakże żaden z was nie nawrócił się do Mnie, rzecze Wiekuisty. [18] »Zwróćcie też uwagę waszę (na czas) od dnia tego i dalej, od dnia dwudziestego czwartego miesiąca dziewiątego, jako od dnia założenia przybytku Wiekuistego! Zwróćcie uwagę na to. [19] »Czy pozostał jeszcze wysiew w spichlerzu? ale i winograd i drzewo figowe i granatowe i oliwne owocu nie przyniosły. Od dnia tego chcę błogosławić! [20] »Poczem doszło słowo Wiekuistego poraz wtóry Haggaja dnia dwudziestego czwartego tegoż miesiąca, jak następuje: [21] »Oświadcz Zerubabelowi, namiestnikowi Judy, i powiedz: Poruszę Ja niebo i ziemię. [22] »Wywrócę stolice królestw i zniweczę potęgę państw pogańskich. Wywrócę wozy i tych, którzy na nich jeżdżą i padną rumaki i harcujący na nich, każdy (rażony) mieczem drugiego. [23] »W on dzień, rzecze Wiekuisty zastępów, wezmę cię Zerubabelu, synu Szaltiela, sługo Mój, i zachowam cię jako sygnet: gdyż ciebie wybrałem, rzecze Wiekuisty zastępów. 
«  Księga Aggeusza 1 Księga Aggeusza 2 Księga Zachariasza 1  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).