Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Zachariasza » Rozdział 10
«  Księga Zachariasza 9 Księga Zachariasza 10 Księga Zachariasza 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Uproście dżdże u Wiekuistego w porze deszczu późnego. Wiekuisty to jest, który błyskawice tworzy, a który ulewy im użyczy, każdemu ziołu na polu. [2] »Bo terafy wypowiadają orzeczenia płonne, a wróżbici miewają widzenia kłamliwe, a sny fałszywe tylko głoszą, próżną pociecha ich. Bo zmuszeni będą wyruszyć jako trzoda, muszą cierpieć, bo niema pasterza. [3] »Na pasterzy wspłonął gniew Mój, a na przodujących baranach to nawiedzę. Bo wspomni Wiekuisty zastępów na trzodę Swoję, na dom Judy, i uczyni go wspaniałym rumakiem Swym na wojnie. [4] »Z niego wyjdzie filar, z niego gwóźdź, z niego łuk wojenny, z niego wódz wszelki. [5] »I będą jako bohaterowie, tratujący błoto uliczne w boju, a będą walczyli, gdyż Wiekuisty z nimi, tak że zhańbieni będą, którzy na rumakach jeżdżą. [6] »I natchnę bohaterstwem dom Judy, a dom Józefa wspomogę, i sprowadzę ich napowrót; gdyż zmiłuję się nad nimi, a będą jakobym ich nigdy nie porzucił. Albowiem Ja Wiekuisty, Bóg ich, a wysłucham ich. [7] »A będą jako bohaterowie ci z Efraimu i rozweseli się serce ich jakby od wina, a dzieci ich to zobaczą i ucieszą się, rozraduje się serce ich w Wiekuistym. [8] »Zaświsnę na nich i zgromadzę ich, gdyż wyzwolę ich; i znowu liczni będą jak niegdyś byli. [9] »Rozsieję ich między ludami, ale w najodleglejszych krajach wspomną o Mnie, a zostaną przy życiu wraz z dziećmi swojemi i powrócą. [10] »I sprowadzę ich z Micraimu, i z Aszuru zgromadzę ich, i zawiodę ich do ziemi Gilead i na Liban, a nie starczy im miejsca. [11] »I przejdzie po morzu znękanie, i uderzy w morzu fale, że wyschną wszystkie głębie rzeki, i strącona będzie duma Aszuru, a berło Micraimu ustąpi. [12] »I pokrzepię ich w Wiekuistym, a w imieniu Jego postępować będą, rzecze Wiekuisty. 
«  Księga Zachariasza 9 Księga Zachariasza 10 Księga Zachariasza 11  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).