Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Zachariasza » Rozdział 12
«  Księga Zachariasza 11 Księga Zachariasza 12 Księga Zachariasza 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wyrocznia. Słowo Wiekuistego o Israelu, wyrzeczenie Wiekuistego, który rozpostarł niebo i ugruntował ziemię, a ducha człowieka w jego wnętrzu ukształtował. [2] »Oto obrócę Jerozolimę w czarę odurzenia dla wszystkich ludów okolicznych, a zmuszony będzie i Juda uczestniczyć przy oblężeniu Jerozolimy. [3] »I stanie się dnia onego, że uczynię Jerozolimę kamieniem ciężkim dla wszystkich ludów: Każdy, który go dźwignie urazi się i skaleczy, a choćby się zgromadziły przeciw niej wszystkie narody ziemi. [4] »Dnia onego, rzecze Wiekuisty, porażę każdego konia strętwieniem, a każdego jeźdźca jego szałem; ale nad domem Judy będę miał oczy otwarte, gdy wszystkie rumaki narodów ślepotą porażę. [5] »Wtedy pomyślą sobie książęta judzcy w sercu swojem: podporą silną są mi mieszkańcy Jerozolimy gwoli Wiekuistemu zastępów, Bogu ich. [6] »Dnia onego włożę książęta judzkie niby patelnię rozżarzoną między drwa, i niby pochodnię gorejącą między snopy, tak że chłonąć będą na prawo i na lewo wszystkie narody okoliczne, Jerozolima zaś zostanie nadal na miejscu swem w Jerozolimie. [7] »Przedewszystkiem dźwignie Wiekuisty namioty Judy, aby się sława domu Dawida i sława mieszkańców Jerozolimy nad Judą nie wywyższała. [8] »Dnia onego osłoni Wiekuisty mieszkańców Jerozolimy, a będzie najsłabszy wpośród nich dnia onego jako Dawid, a dom Dawida jako istota boska, jako anioł Wiekuistego przed nimi. [9] »I stanie się w on dzień, że postaram się wytępić wszystkie narody, któreby przyciągnęły przeciw Jerozolimie. [10] »Wyleję zaś na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i miłosierdzia i spoglądać będą ku Mnie przy każdym, którego (poganie) przebiją, i opłakiwać go będą jako się opłakuje jedynaka, i gorzko nad nim zawodzić jako się zawodzi nad pierworodnym. [11] »Dnia onego wielką będzie żałoba w Jerozolimie, jako żałoba pod Hadadrymonem, na równinie Megiddo. [12] »I biadać będzie ziemia, każdy pojedynczy ród oddzielnie: ród domu Dawida oddzielnie, a niewiasty jego oddzielnie; ród domu Natana oddzielnie, a niewiasty jego oddzielnie. [13] »Ród domu Lewiego oddzielnie, a niewiasty jego oddzielnie; ród Szymeonidów oddzielnie, a niewiasty ich oddzielnie. [14] »I tak wszystkie pozostałe rody, każdy pojedynczy ród oddzielnie, a niewiasty ich oddzielnie. 
«  Księga Zachariasza 11 Księga Zachariasza 12 Księga Zachariasza 13  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).