Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Zachariasza » Rozdział 3
«  Księga Zachariasza 2 Księga Zachariasza 3 Księga Zachariasza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I pokazał mi Jehoszuego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Wiekuistego, i oskarżyciela, stojącego po prawicy jego, aby go oskarżał. [2] »I rzekł Wiekuisty do oskarżyciela: Niech cię zgromi Wiekuisty, oskarżycielu, tak, niech cię zgromi Wiekuisty, który wybrał sobie Jerozolimę. Alboż nie jest jako głownia wyrwana z ognia? [3] »Jehoszua zaś był ubrany w szaty nieczyste, gdy stał przed aniołem. [4] »I odezwał się on i rzekł do stojących przed nim w te słowa: Zdejmcie te szaty nieczyste z niego! Do niego samego zaś rzekł: Patrz, zdejmuję z ciebie winę twoję, a oblekam cię w szaty zaszczytne. [5] »I rzekłem: Niech włożą też zawój czysty na głowę jego. I włożono zawój czysty na głowę jego, gdy obleczono go w szaty. Anioł zaś Wiekuistego stał jeszcze przy tem. [6] »I oświadczył anioł Wiekuistego Jehoszuemu, i rzekł: [7] »Tak rzecze Wiekuisty zastępów: Jeżeli drogami Mojemi będziesz postępował i służby Mojej przestrzegał, a też i dom Mój sądził, a strzegł przedsieni Moich, wtedy zapewniam ci przystęp do tych, którzy tu stoją. [8] »Słuchaj tedy Jehoszuo, arcykapłanie, ty i towarzysze twoi, którzy siedzą przed tobą - gdyż mężowie wróżby to są, - że oto sprowadzę dla sługi Mojego odróśl. [9] »Oto ten kamień, który położyłem przed Jehoszuą, - na ten jeden kamień zwróci się siedm oczu - oto Ja sam wyryję napis jego, rzecze Wiekuisty zastępów: "Usunę winę ziemi tej dnia jednego". [10] »Od tego dnia, rzecze Wiekuisty zastępów, wezwiecie znowu każdy bliźniego swego pod winograd i pod figowe drzewo. 
«  Księga Zachariasza 2 Księga Zachariasza 3 Księga Zachariasza 4  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).