Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Zachariasza » Rozdział 4
«  Księga Zachariasza 3 Księga Zachariasza 4 Księga Zachariasza 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Poczem zwrócił się anioł, który dotąd mówił ze mną i obudził mnie jako człowieka, którego budzą ze snu swego. [2] »I zapytał się mnie: Co ty widzisz? I odpowiedziałem: Widzę, oto świecznik cały ze złota, a czasza na wierzchu jego, i siedm lamp na nim, po siedm też cewek do onych lamp, które na wierzchu jego. [3] »Dwa też oliwniki przy nim, jeden po prawej stronie czaszy, a drugi po lewej jej stronie. [4] »I odezwałem się i rzekłem do anioła, który mówił ze mną w te słowa: Co to znaczy, panie mój? [5] »I odezwał się anioł, który mówił ze mną, i rzekł do mnie: Alboż nie rozumiesz co te znaczą? I odpowiedziałem: Nie, panie mój! [6] »Tedy odezwał się i rzekł do mnie w te słowa: Oto słowo Wiekuistego do Zerubabela wyrzeczone: Nie potęgą, ani siłą, lecz duchem Moim, rzecze Wiekuisty zastępów. [7] »Czembyś nie była, góro wielka, przed Zerubabelem będziesz równiną. A dźwignie on kamień zworniczy przy okrzykach: wspaniały, wspaniały on! [8] »I doszło mnie słowo Wiekuistego głosząc: [9] »Ręce Zerubabela założyły dom ten, ręce też jego wykończą go, a wtedy poznasz, że Wiekuisty zastępów posłał mnie do was. [10] »Bo któżby śmiał gardzić dniem drobnych początków! Z radością wszak spoglądają na ołowiankę w ręku Zerubabela owe siedm; oczy Wiekuistego to są, rozpatrujące całą ziemię. [11] »I odezwałem się i rzekłem do niego: Cóż znaczą te dwa oliwniki po prawej i po lewej stronie świecznika? [12] »I odezwałem się po raz wtóry, i rzekłem do niego: Cóż znaczą te dwie gałązki oliwne u dwóch rurek złotych, które złotawą (oliwę) z siebie wylewają? [13] »Tedy odpowiedział mi, i rzekł: Alboż rzeczywiście nie wiesz co one znaczą? I odpowiedziałem: Nie, Panie! [14] »I rzekł: Są to dwaj pomazańcy, zostawający na służbie przy Panu całej ziemi. 
«  Księga Zachariasza 3 Księga Zachariasza 4 Księga Zachariasza 5  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).