Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Zachariasza » Rozdział 6
«  Księga Zachariasza 5 Księga Zachariasza 6 Księga Zachariasza 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Znowu podniosłem oczy swoje i spojrzałem, a oto cztery zaprzęgi wojenne ukazały się z pomiędzy dwóch wzgórz; wzgórza zaś one były to wzgórza z kruszcu. [2] »U pierwszego zaprzęgu były konie ryże, a u drugiego zaprzęgu konie wrone. [3] »U zaprzęgu trzeciego konie białe, a u zaprzęgu czwartego konie pstrokate, rude. [4] »I odezwałem się i zapytałem anioła, mówiącego ze mną: Cóż te oznaczają, panie? [5] »I odezwał się anioł, i rzekł do mnie: Są to cztery wiatry nieba; wyruszają właśnie z miejsca gdzie stały przed Panem całej ziemi. [6] »Zaprzęg z końmi wronymi ruszył do kraju na północy, a białe ruszyły w ślad za nimi; pstrokate zaś ruszyły do kraju na południu. [7] »Wyruszyły również i ryże, a miały wyjść, by krążyć po ziemi. I rozkazał: Wyruszcie, krążcie po ziemi! I tak krążyły po ziemi. [8] »Poczem zawołał mnie głośno i rzekł do mnie co następuje: Patrz! Te, które wyruszyły do kraju na północy ukoiły ducha Mego w ziemi północnej. [9] »I doszło mnie słowo Wiekuistego, jak następuje: [10] »Przyjmiesz od wygnańców przez Cheldaja, przez Tobję, i przez Jedaję (złożone dary), poczem udasz się osobiście tegoż samego dnia do domu Joszyi, syna Cefanji, do którego wrócili z Babelu. [11] »I nabierzesz tam srebra i złota a sporządziwszy z tego korony włożysz (jedną) na głowę Jehoszui, syna Jehocadaka, kapłana najwyższego. [12] »I oświadczysz mu, jak następuje: Tak rzecze Wiekuisty zastępów, głosząc: Oto mąż - latorośl imię jego - pod nim rosnąć będzie, a on zbuduje przybytek Wiekuistego. [13] »Tak, on zbuduje przybytek Wiekuistego, i otoczy się blaskiem, i będzie zasiadał i panował na stolicy swojej, a będzie kapłan przy stolicy jego, a jednomyślna zgoda między obydwoma. [14] »A pozostaną te korony dla Chelema i Tobji i Jedaji i dla uprzejmości syna Cefanji pamiątką w przybytku Wiekuistego. [15] »A dalecy przyjdą, aby budować około przybytku Wiekuistego, a wtedy poznacie, że Wiekuisty zastępów posłał mnie do was. Spełni się zaś to, gdy ściśle słuchać będziecie głosu Wiekuistego, Boga waszego. 
«  Księga Zachariasza 5 Księga Zachariasza 6 Księga Zachariasza 7  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).