Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Zachariasza » Rozdział 7
«  Księga Zachariasza 6 Księga Zachariasza 7 Księga Zachariasza 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I stało się roku czwartego Darjawesza, króla, że doszło słowo Wiekuistego Zacharjasza, czwartego dnia miesiąca dziewiątego czyli miesiąca Kislew. [2] »Gdy posłano z Bethel Szarecera i Regemmelecha i ludzi jego, by ubłagali oblicze Wiekuistego. [3] »I aby zapytali się kapłanów, którzy przy domu Wiekuistego zastępów i proroków, w tych słowach: Izali mi jeszcze płakać miesiąca piątego, oddając się wstrzemięźliwości, jakom czynił już od tak wielu lat? [4] »Doszło mnie wtedy słowo Wiekuistego zastępów jak następuje: [5] »Oświadcz całemu ludowi kraju i kapłanom tak: Gdyście pościli i płakali piątego i siódmego miesiąca w ciągu tych siedmdziesięciu lat, czyście obchodzili post ten dla Mnie? [6] »A gdy się posilacie albo pijecie, czyż nie wy to jesteście, którzy się posilacie albo pijecie? [7] »Izali nie te są słowa, które ogłosił Wiekuisty przez proroków poprzednich, gdy była jeszcze Jerozolima zaludniona a spokoju używała wraz z miastami jej dokoła, a południe i nizina jeszcze zamieszkane były? [8] »I doszło słowo Wiekuistego Zacharjasza, głosząc: [9] »Oto co rzekł był Wiekuisty zastępów mówiąc: wedle istotnego prawa rozsądzajcie, a miłość i miłosierdzie świadczcie jeden drugiemu. [10] »Wdowy i sieroty, cudzoziemca i biednego nie uciskajcie, a nie knujcie nic złego jeden przeciw drugiemu! [11] »Ale nie chcieli zważać, i stawiali kark krnąbrny, uszy swe przytępili, aby nie mogli słuchać. [12] »I uczynili serce swe twardem jak dyament, aby nie słuchali nauki i słów, które zwracał do nich Wiekuisty zastępów duchem Swoim przez proroków poprzednich; i tak nadeszło oburzenie wielkie od Wiekuistego zastępów. [13] »I stało się, że jak On wołał a nie słuchali, tak wołali i oni a Jam nie wysłuchał, rzecze Wiekuisty zastępów. [14] »I uniosłem ich wichrem między wszystkie narody, których nie znali, a ziemia opustoszała za nimi, że nie było ktoby przechodził i wracał; i tak obrócili kraj uroczy w pustkowie. 
«  Księga Zachariasza 6 Księga Zachariasza 7 Księga Zachariasza 8  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).