Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Malachiasza » Rozdział 4
«  Księga Malachiasza 3 Księga Malachiasza 4  
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(3:19) Bo oto ten dzień nadejdzie gorejący niby ognisko, a będą wszyscy zuchwali i wszyscy złoczyńcy jako ścierń, i spali ich ten dzień przyszły, rzecze Wiekuisty zastępów, tak że nie zostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. [2] »(3:20) Ale dla was, którzy obawiacie się imienia Mojego wzejdzie słońce zbawienia, a uzdrowienie będzie pod skrzydłami jego, i rozrośniecie się i będziecie tyli niby cielce tuczne. [3] »(3:21) I podepczecie niegodziwych, że prochem będą pod stopami nóg waszych w on dzień, który Ja sprowadzę rzecze Wiekuisty zastępów. [4] »(3:22) Pamiętajcie przeto na naukę Mojżesza, sługi Mojego, któremu poruczyłem u Chorebu dla całego Israela ustawy i prawa. [5] »(3:23) Oto Ja posyłam wam Eliego, proroka, zanim jeszcze nadejdzie on dzień Wiekuistego wielki i straszny. [6] »(3:24) I zwróci on serce ojców do synów, i serca synów do ojców ich, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi zniszczeniem. 
«  Księga Malachiasza 3 Księga Malachiasza 4  


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).