Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 13
«  4 Księga Mojżeszowa 12 4 Księga Mojżeszowa 13 4 Księga Mojżeszowa 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł: [2] »"Wyszlij sobie mężów, aby wypatrzyli ziemię Kanaan, którą oddaję synom Israela, - po jednym mężu z każdego pokolenia ojców ich poszlecie; wszystkich z dostojniejszych między nimi." [3] »I wysłał ich Mojżesz z puszczy Paran, według rozkazu Wiekuistego; a wszyscy oni - mężowie przedniejsi u synów Israela. [4] »A oto imiona ich: z pokolenia Reubena - Szammua, syn Zakkura. [5] »Z pokolenia Szymeona - Szafat, syn Chori'ego. [6] »Z pokolenia Jehudy - Kaleb, syn Jefunny. [7] »Z pokolenia Isachara - Igal, syn Josefa. [8] »Z pokolenia Efraima - Hoszea, syn Nuna. [9] »Z pokolenia Binjamina - Palty, syn Rafua. [10] »Z pokolenia Zebuluna - Gadiel, syn Sodi'ego. [11] »Z pokolenia Josefa, z pokolenia Menaszy - Gaddy, syn Susi'ego. [12] »Z pokolenia Dana - Ammiel, syn Gemallego. [13] »Z pokolenia Aszera - Sethur, syn Michaela. [14] »Z pokolenia Naftali - Nachby, syn Wafsi'ego. [15] »Z pokolenia Gada - Geuel, syn Machi'ego. [16] »Oto imiona mężów, których wysłał Mojżesz, aby rozpatrzyli ziemię. Nazwał zaś Mojżesz Hoszeę, syna Nuna: Jehoszua. [17] »Wysłał ich tedy Mojżesz, aby wypatrzyli ziemię Kanaan, i rzekł do nich: "Wstąpcie po tej suchej wyniosłości, a wnijdźcie na górę; [18] »I obejrzcie ziemię, jaką ona, i lud, który mieszka na niej, czy silny on, czy słaby, czy nieliczny, czy wielki. [19] »I jaką ziemia, którą zamieszkuje, czy dobra, czy zła; jakie téż są miasta w których przebywa, czy w obozowiskach, czy w twierdzach? [20] »I co za gleba, czy żyzna ona, czy płonna; czy są na niej drzewa, czy nie? A bądźcie mężni, i weźcie ze sobą z owoców tej ziemi". Czas zaś był wtedy - czas dojrzewania winogron. [21] »I poszli i wypatrzyli ziemię od pustyni Cyn, do Rechobu, idąc ku Chamath. [22] »I wstąpili po suchej wyniosłości i dotarli aż do Chebronu, gdzie byli Achiman, Szeszai i Talmai, potomkowie Enaka; Chebron zaś zbudowany był na siedm lat przed Coanem w Micraim; [23] »I doszli aż do doliny Eszkol i ucięli tam latorośl z jedném gronem jagód winnych, i nieśli ją na drążku we dwoje; niemniej z granatowych jabłek i z fig. [24] »Miejscowość tę nazwano doliną Eszkol, z powodu grona winnego, które byli ucięli tam synowie Israela. [25] »I wrócili po rozpatrzeniu ziemi, ku końcowi czterdziestu dni. [26] »I poszli i przybyli do Mojżesza, i do Ahrona, i do całego zboru synów Israela na puszczę Paran, do Kadeszu, i zdali sprawę im, i całemu zborowi, i pokazali im owoce ziemi. [27] »I opowiadali mu i rzekli: "Przyszliśmy do ziemi, do którejś nas wysłał, i rzeczywiście płynie ona mlekiem i miodem, a oto owoce jej! [28] »Tylko, że silnym lud, zamieszkujący tę ziemię, miasta téż warowne są, wielkie bardzo; a i potomków Enaka widzieliśmy tam. [29] »Amalek zamieszkuje stronę ziemi południową; a Chyttejczyk, Jebusyta, i Emorejczyk mieszka po górach; Kanaanejczyk zaś mieszka nad morzem i nad brzegiem Jordanu." [30] »I uspakajał Kaleb lud wzburzony na Mojżesza i rzekł: "Wnijść wnijdziemy, a zdobędziem ją, bo podołać podołamy jej!" [31] »Mężowie wszakże, którzy chodzili z nim rzekli: "Nie możemy wnijść do ludu tego, gdyż silniejszym on od nas!" [32] »I rozpuścili złą wieść o ziemi, którą wypatrzyli, między synami Israela, mówiąc: "Ziemia, którąśmy przeszli dla wypatrzenia jej, ziemia to pożerająca mieszkańców swoich; a wszystek lud, któryśmy widzieli w niej, - ludzie to rośli. [33] »Tam téż widzieliśmy i olbrzymów, synów Enaka, z rodu olbrzymów, a byliśmy w oczach naszych jako szarańcza, i takimi téż byliśmy w oczach ich". 
«  4 Księga Mojżeszowa 12 4 Księga Mojżeszowa 13 4 Księga Mojżeszowa 14  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).