Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 17
«  4 Księga Mojżeszowa 16 4 Księga Mojżeszowa 17 4 Księga Mojżeszowa 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(17:16) I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł: [2] »(17:17) "Powiedz synom Israela, a weź od nich po buławie od każdego domu rodowego, od wszystkich naczelników ich, według domów ich rodowych, dwanaście buław; a każdego imię napiszesz na buławie jego; [3] »(17:18) Imię zaś Ahrona napiszesz na buławie Lewi'ego, ponieważ jedna buława ma być od naczelnika domów ich rodowych. [4] »(17:19) I położysz je w przybytku zboru przed arką świadectwa, tam gdzie ukazuję się wam; [5] »(17:20) I stanie się, kogo wybiorę, tego buława zakwitnie; i tak uciszę z przed Siebie szemrania synów Israela, któremi podżegają przeciwko wam." [6] »(17:21) I powiedział Mojżesz synom Israela, i dali mu wszyscy naczelnicy ich po buławie od każdego naczelnika według domu ich rodowego, - dwanaście buław, a buława Ahrona między buławami ich. [7] »(17:22) I położył Mojżesz buławy te przed obliczem Wiekuistego w przybytku świadectwa. [8] »(17:23) I okazało się nazajutrz, gdy przyszedł Mojżesz do przybytku świadectwa, że oto zakwitła buława Ahrona, od domu Lewi'ego; i wypuściła pączki, i wydała kwiat, i dojrzały na niej migdały. [9] »(17:24) I wyniósł Mojżesz wszystkie owe buławy z przed oblicza Wiekuistego do wszystkich synów Israela, i obejrzeli, i wzięli każdy buławę swoję. [10] »(17:25) I rzekł Wiekuisty do Mojżesza: "Odnieś buławę Ahrona przed arkę świadectwa dla zachowania na znamię synom przekory, aby przestało szemranie ich na Mnie, a nie wymierali!" [11] »(17:26) I uczynił to Mojżesz; jako mu rozkazał Wiekuisty, tak uczynił. [12] »(17:27) I powiedzieli synowie Israela do Mojżesza i rzekli: "Oto konamy, giniemy, wszyscy giniemy; [13] »(17:28) Każdy kto tylko się zbliża do przybytku Wiekuistego umiera: czyż do szczętu wymrzemy? 
«  4 Księga Mojżeszowa 16 4 Księga Mojżeszowa 17 4 Księga Mojżeszowa 18  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).