Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 18
«  4 Księga Mojżeszowa 17 4 Księga Mojżeszowa 18 4 Księga Mojżeszowa 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I rzekł Wiekuisty do Ahrona: "Ty, i synowie twoi, i rodowy dom twój wraz z tobą, - ponosić będziecie wykroczenia przeciw świątyni; ty téż i synowie twoi wraz z tobą ponosić będziecie wykroczenia przeciw kapłaństwu waszemu; [2] »Ale i braci twoich, pokolenie Lewi, ród ojca twojego, przybliżysz do siebie; niechaj się przyłączą do ciebie i usługują ci, gdy ty i synowie twoi wraz z tobą będziecie przed przybytkiem świadectwa; [3] »I niechaj pełnią straż swoję i straż całego przybytku; wszakże do przyborów świątyni i do ofiarnicy niechaj nie przystępują, aby nie pomarli zarówno oni jak i wy. [4] »I tak przyłączą się do ciebie i pełnić będą straż świątyni i straż przybytku zboru w każdej usłudze przybytku; postronny zaś niechaj nie przybliża się do was! [5] »I pełnić będziecie straż świątyni i straż ofiarnicy, aby nie było nadal gniewu na synów Israela. [6] »A Ja, otom wybrał braci waszych, Lewitów, z pośród synów Israela; wam w darze oddani są dla Wiekuistego, by sprawowali służbę przy przybytku zboru; [7] »Ty zaś i synowie twoi z tobą przestrzegajcie kapłaństwa waszego w każdej sprawie ofiarnicy, i tego co na zewnątrz zapony, abyście służyli przy tém; w darze oddaję wam służbę kapłaństwa waszego, a postronny, któryby się zbliżył, śmierć poniesie!" [8] »I rzekł Wiekuisty do Ahrona: "Tobie zaś oddaję pozostałości przechowywane z danin Moich; z wszystkiego poświęcanego przez synów Israela oddałem ci je jako udział uświęcony, i synom twoim ustawą wieczną. [9] »Oto co należy do ciebie z rzeczy przenajświętszych, z tego co idzie na ogień: każda ofiara ich, zarówno śniedna, jak zagrzeszna, jak i pokutna, którą oddawać Mi będą: świętem świętości to dla ciebie i dla synów twoich. [10] »Na najświętszém miejscu jadać to będziesz; każdy mężczyzna jeść to może; poświęconém to ma być dla ciebie. [11] »A oto co twojém: danina z darów ich, ze wszystkich ofiar przedstawionych przez synów Israela, - tobie je oddaję, i synom twoim, i córkom twoim z tobą, ustawą wieczną; każdy czysty w domu twoim jeść je może. [12] »Wszystko co najprzedniejsze z oliwy, i wszystko co najprzedniejsze z moszczu i zboża, pierwociny, które składają Wiekuistemu, - tobie je oddaję; [13] »Pierwociny wszystkiego, co w ziemi ich, które przyniosą Wiekuistemu - twoje będą: każdy czysty w domu twoim jeść je może. [14] »Wszystko co zaklęte w Israelu, - twojém będzie; [15] »Wszystko co rozwiera łono u każdego ciała, a bywa ofiarowane Wiekuistemu, tak z ludzi jak i z bydła, twojém będzie; wszakże weźmiesz okup za pierworodnego z ludzi, również za pierworodne z bydła nieczystego weźmiesz okup; [16] »Okup zaś za nich: począwszy od jednego miesiąca weźmiesz okup według oceny twojej, srebra pięć szekli, wedle szekla uświęconego, dwadzieścia ger w nim. [17] »Wszakże za pierworodne z wołów, i za pierworodne z owiec, i za pierworodne z kóz nie bierz okupu: do świątyni należą: krwią ich pokropisz ofiarnicę, a tłuszcz ich puścisz z dymem jako ofiarę ogniową, na woń przyjemną Wiekuistemu. [18] »Jednak mięso ich należy do ciebie; jako mostek przedstawienia i łopatka prawa, - do ciebie należy. [19] »Wszystkie daniny święte, które składać będą synowie Israela Wiekuistemu, oddaję tobie i synom twoim, i córkom twoim z tobą, ustawą wieczną: "przymierze soli" to wieczne - przed obliczem Wiekuistego dla ciebie i potomstwa twego z tobą!" [20] »I rzekł Wiekuisty do Ahrona: "W ziemi ich dziedzictwa mieć nie będziesz, i udziału nie będziesz miał między nimi: Jam udział twój i dziedzictwo twoje w pośród synów Israela. [21] »Synom zaś Lewiego oto oddałem wszelką dziesięcinę w Israelu w dziedzictwie, za służbę ich, którą sprawują, posługując przy przybytku zboru. [22] »Aby nie przystępowali więcej synowie Israela do przybytku zboru, a nie ponosili grzechu śmiertelnego. [23] »I tak niechaj sprawują Lewici sami służbę przy przybytku zboru, a oni niech ponoszą winę swą - ustawą wieczną w pokoleniach waszych; a w pośród synów Israela nie posiadać im dziedzictwa. [24] »Ponieważ dziesięcinę synów Israela, którą składają jako daninę Wiekuistemu, oddałem Lewitom w dziedzictwo; przeto téż powiedziałem o nich: między synami Israela nie posiadać im dziedzictwa." [25] »I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł: [26] »"A Lewitom oznajmisz i powiesz im: Gdy pobierać będziecie od synów Israela dziesięcinę, którą wam dałem od nich jako dziedzictwo wasze, - to zdejmujcie z niej daninę Wiekuistemu, - dziesięcinę z tej dziesięciny. [27] »I poczytana wam będzie ta dziesięcina wasza jako zboże z gumna, i jako obfitość z tłoczni. [28] »Tak samo zdejmować macie daninę Wiekuistego ze wszystkich dziesięcin waszych, które pobierać będziecie od synów Israela, - i oddawać z nich daninę Wiekuistego Ahronowi, kapłanowi. [29] »Ze wszystkich dochodów waszych zdejmujcie pełną daninę Wiekuistego, - ze wszystkiego najprzedniejszego, część jego poświęconą. [30] »A powiedz im: gdy zdejmować będziecie najprzedniejsze z tego, tedy poczytaném to będzie Lewitom jako plon z gumna i jako plon z tłoczni. [31] »I możecie to pożywać na każdem miejscu, wy i rodziny wasze; albowiem zapłata to wasza za służbę waszę w przybytku zboru. [32] »I nie poniesiecie za to grzechu, jeżeli zdejmować będziecie najprzedniejsze z tego; a ofiar poświęconych od synów Israela nie sponiewierajcie, abyście nie pomarli!" 
«  4 Księga Mojżeszowa 17 4 Księga Mojżeszowa 18 4 Księga Mojżeszowa 19  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).