Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 20
«  4 Księga Mojżeszowa 19 4 Księga Mojżeszowa 20 4 Księga Mojżeszowa 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I przybyli synowie Israela, cały zbór, na puszczę Cyn miesiąca pierwszego, i pozostał lud w Kadesz; i umarła tam Mirjam, i pochowaną tam została. [2] »I nie było wody dla zboru, i zebrali się przeciw Mojżeszowi i przeciw Ahronowi. [3] »I gniewał się lud na Mojżesza i narzekali mówiąc: "Gdybyśmy téż skonali, gdy konali bracia nasi przed obliczem Wiekuistego; [4] »I nacóżeście zawiedli zgromadzenie Wiekuistego na puszczę tę, - abyśmy tu pomarli, my i dobytek nasz? [5] »A pocóżeście wywiedli nas z Micraim? Aby zaprowadzić nas na to miejsce nędzne, gdzie niema wysiewu, ani figi, ani winogradu, ani granatu, a nawet wody niema, by się napić?" [6] »I uszedł Mojżesz i Ahron przed zgromadzeniem do wnijścia przybytku zboru i padli na oblicza swoje; i ukazał się majestat Wiekuistego. [7] »I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł: [8] »"Weźmiesz buławę i zgromadzisz cały zbór, - ty i Ahron, brat twój, a przemówicie do skały w oczach ich, aby wydała wody swe; i tak wywiedziesz im wodę ze skały, a napoisz zbór i dobytek ich." [9] »I wziął Mojżesz buławę z przed oblicza Wiekuistego, jako mu rozkazał; [10] »I zgromadził Mojżesz i Ahron lud przed skałą, i rzekł do nich: "Posłuchajcież, przekorni, czyż ze skały tej, wydobędziem wam wodę?" [11] »Zatém podniósł Mojżesz rękę swoję, i uderzył w skałę buławą swą dwukrotnie, - a wypłynęły wody obfite, i napił się zbór i dobytek jego. [12] »I rzekł Wiekuisty do Mojżesza i Ahrona: "Za to, żeście nie zawierzyli Mi, aby uświęcić Mnie w oczach synów Israela, przeto nie zaprowadzicie zgromadzenia tego do ziemi, którą oddaję im!" [13] »Te to są wody Meryba; gdyż narzekali synowie Israela na Wiekuistego, a uświęcony został przez nie. [14] »I wyprawił Mojżesz posłów z Kadesz do króla Edomu: "Tak rzecze brat twój Israel: ty znasz wszelaką niedolę która spotkała nas; [15] »Zstąpili byli ojcowie nasi do Micraim, i mieszkaliśmy w Micraim przez długie czasy; a trapili nas Micrejczycy i ojców naszych; [16] »I wołaliśmy do Wiekuistego, a wysłuchał On głos nasz, i posłał wysłańca, i wywiódł nas z Micraim, a oto jesteśmy w Kadesz, mieście na krańcu granicy twojej; [17] »Chcielibyśmy przejść przez ziemię twoję! Nie pójdziemy przez pola ani przez winnice, ani pić będziemy wody ze studzien; drogą królewską pójdziemy, nie zboczymy ani na prawo, ani na lewo, póki nie przejdziemy granic twoich!" [18] »I odpowiedział mu Edom: "Nie przejdziesz przezemnie, inaczej mieczem wystąpię przeciw tobie!" [19] »I rzekli doń synowie Israela: "Gościńcem pójdziemy, a gdybyśmy wody twoje pili, - ja i stada moje, zapłacę cenę ich; jedynie - nic więcej - abym stopami swojemi przeszedł!" [20] »Ale odpowiedział: "Nie przejdziesz!" I wyruszył Edom przeciw niemu z narodem potężnym i ręką możną. [21] »I tak wzbraniał się Edom pozwolić Israelowi przejść przez granice jego; i wyminął go Israel. [22] »I wyruszyli z Kadesz, i przybyli synowie Israela, cały zbór, do góry Hor, [23] »I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi i Ahronowi na górze Hor, nad granicą ziemi Edomu, i rzekł: [24] »"Przyłączon będzie Ahron do ludu swego; albowiem nie wnijdzie on do ziemi, którą oddaję synom Israela, za to żeście się sprzeciwiali rozkazowi Mojemu u wód Meryby; [25] »Weź Ahrona i Elazara, syna jego, a zaprowadź ich na górę Hor; [26] »I zdejm z Ahrona szaty jego, a oblecz w nie Elazara, syna jego; Ahron zaś przyłączon będzie i umrze tam." [27] »I uczynił Mojżesz jako rozkazał Wiekuisty; i wstąpili na górę Hor, w oczach całego zboru; [28] »I zdjął Mojżesz z Ahrona szaty jego, a oblókł w nie Elazara, syna jego; i umarł tam Ahron na szczycie góry; a Mojżesz i Elazar zstąpili z góry. [29] »I zobaczył cały zbór, że skonał Ahron; i opłakiwał Ahrona przez trzydzieści dni cały dom Israela. 
«  4 Księga Mojżeszowa 19 4 Księga Mojżeszowa 20 4 Księga Mojżeszowa 21  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).