Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 28
«  4 Księga Mojżeszowa 27 4 Księga Mojżeszowa 28 4 Księga Mojżeszowa 29  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł: [2] »"Rozkażesz synom Israela a powiesz im: ofiary Mojej, chleba Mojego z ofiar Moich ogniowych, woni przyjemnej dla Mnie, przestrzegajcie - abyście Mi ją przynosili czasu swojego. [3] »I powiesz im: oto ofiara ogniowa, którą przynosić macie Wiekuistemu: jagniąt - rocznych, zdrowych, dwoje na dzień, - jako całopalenie ustawiczne. [4] »Jagnię jedno sprawiaj zrana, a jagnię drugie sprawiaj nad wieczorem. [5] »I dziesiątą część efy mąki przedniej na ofiarę śniedną, zaczynionej oliwą wytłoczoną, czwartą częścią hynu. [6] »Całopalenie to ustawiczne, spełnione przy górze Synai, na woń przyjemną, na ogniową ofiarę Wiekuistemu; [7] »A zalewka jej - czwarta część hynu na jagnię jedno; na świętém miejscu wylewać będziesz zalewkę mocną Wiekuistemu. [8] »A jagnię drugie sprawiaj nad wieczorem, z taką ofiarą śniedną jak z rana, i z taką zalewką spełniaj je, - na ofiarę ogniową, na woń przyjemną Wiekuistemu. [9] »A w dzień Sabbatu - dwoje jagniąt rocznych, zdrowych, i dwie dziesiąte efy mąki przedniej - na ofiarę śniedną, zaczynionej oliwą, wraz z zalewką jej, -  [10] »Całopalenie to od Sabbatu do Sabbatu, oprócz całopalenia ustawicznego, wraz z zalewką jego. [11] »A na nów miesięcy waszych przynosić będziecie na całopalenie Wiekuistemu: cielców młodych dwa, barana jednego, jagniąt rocznych siedm, zdrowych, [12] »I trzy dziesiąte efy mąki przedniej na ofiarę śniedną, zaczynionej oliwą, do każdego barana; [13] »A po dziesiątej części efy mąki przedniej, zaczynionej oliwą, na ofiarę śniedną do każdego jagnięcia. Całopalenie to, woń przyjemna, ofiara ogniowa Wiekuistemu. [14] »A zalewki do nich: pół hynu będzie na cielca, a trzecia część hynu na barana, a czwarta część hynu wina na jagnię. Oto całopalenie od miesiąca do miesiąca przez wszystkie miesiące roku. [15] »Kozieł téż jeden na ofiarę zagrzeszną Wiekuistemu; oprócz całopalenia ustawicznego spełnianym być winien wraz z zalewką jego. [16] »A miesiąca pierwszego, czternastego dnia tegoż miesiąca Pesach - Wiekuistemu. [17] »Zaś piętnastego dnia tegoż miesiąca - święto uroczyste; przez siedm dni przaśniki jadać będziecie. [18] »Dnia pierwszego - zgromadzenie świąteczne: żadnej pracy uciążliwej nie wykonywajcie; [19] »A składać będziecie ofiarę ogniową, całopalenie Wiekuistemu: cielców młodych dwa, barana jednego, i siedm jagniąt rocznych, zdrowe niechaj będą u was. [20] »A na ofiarę śniedną do tego, - mąki przedniej, zaczynionej oliwą, trzy dziesiąte efy na każdego cielca, a dwie dziesiąte na każdego barana - przygotowywać to macie; [21] »Po dziesiątej części efy przygotować masz na jagnię każde, z owych siedmiu jagniąt; [22] »I kozła jednego zagrzesznego, dla rozgrzeszenia was: [23] »Oprócz całopalenia porannego, będącego całopaleniem ustawiczném, przygotowywać to będziecie. [24] »Tak przygotujecie codzień przez siedm dni, na chleb ogniowy, na woń przyjemną Wiekuistemu; oprócz całopalenia ustawicznego przygotowywaném to będzie i zalewki jego; [25] »Dnia zaś siódmego zgromadzenie świąteczne będzie u was; żadnej pracy uciążliwej nie wykonywajcie. [26] »W dzień zaś pierwocin, gdy składać będziecie nową ofiarę śniedną Wiekuistemu, w wasze święto tygodni, - zgromadzenie świąteczne będzie u was; żadnej pracy uciążliwej nie wykonywajcie. [27] »I składać będziecie całopalenie na woń przyjemną Wiekuistemu: cielców młodych dwa, barana jednego, siedm jagniąt rocznych. [28] »A na ofiarę śniedną do tego - mąki przedniej, zaczynionej oliwą, trzy dziesiąte efy na cielca każdego, dwie dziesiąte efy na barana każdego; [29] »Po dziesiątej części efy na jagnię każde z owych siedmiu jagniąt; [30] »Kozła jednego, dla rozgrzeszenia was; [31] »Oprócz całopalenia ustawicznego, i śniednej jego ofiary przygotowywać to będziecie; zdrowe niechaj będą u was, z zalewkami do tego. 
«  4 Księga Mojżeszowa 27 4 Księga Mojżeszowa 28 4 Księga Mojżeszowa 29  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).