Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 29
«  4 Księga Mojżeszowa 28 4 Księga Mojżeszowa 29 4 Księga Mojżeszowa 30  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Miesiąca zaś siódmego, pierwszego dnia miesiąca zgromadzenie świąteczne będzie u was; żadnej pracy uciążliwej nie wykonywajcie; dniem trąbienia będzie on wam! [2] »A przygotujecie całopalenie na woń przyjemną Wiekuistemu: cielca młodego jednego, barana jednego, jagniąt rocznych siedm, zdrowych; [3] »A na śniedną ofiarę do tego: mąki przedniej, zaczynionej oliwą, trzy dziesiąte efy na każdego cielca, dwie dziesiąte na każdego barana; [4] »A po dziesiątej części efy na jagnię każde z owych siedmiu jagniąt; [5] »I kozła jednego, zagrzesznego, dla rozgrzeszenia was; [6] »Oprócz całopalenia miesięcznego i śniednej ofiary jego, i oprócz całopalenia ustawicznego i śniednej ofiary jego, wraz z zalewkami, podług przepisu o nich, - na woń przyjemną, na ofiarę ogniową Wiekuistemu. [7] »Dziesiątego zaś tegoż miesiąca siódmego, zgromadzenie świąteczne będzie u was; a będziecie udręczali dusze wasze; żadnej pracy wykonywać nie będziecie. [8] »I przynosić będziecie całopalenie Wiekuistemu na woń przyjemną: cielca młodego jednego, barana jednego, jagniąt rocznych siedm; zdrowe niech będą u was. [9] »A na ofiarę śniedną do tego: mąki przedniej, zaczynionej oliwą, trzy dziesiąte efy na każdego cielca, dwie dziesiąte na barana każdego; [10] »Po dziesiątej części efy na jagnię każde z owych siedmiu jagniąt; [11] »Kozła jednego na ofiarę zagrzeszną, oprócz ofiary zagrzesznej oczyszczającej i całopalenia ustawicznego, wraz z śniedną ofiarą jego, i zalewkami ich. [12] »Piętnastego zaś dnia tegoż miesiąca siódmego, zgromadzenie świąteczne będzie u was: żadnej pracy uciążliwej nie wykonywajcie - a obchodzić będziecie uroczystość Wiekuistemu przez siedm dni; [13] »I przynosić będziecie całopalenie, ofiarę ogniową, woń przyjemną Wiekuistemu: cielców młodych trzynaście, baranów dwa, jagniąt rocznych czternaście; zdrowe niechaj będą. [14] »A na ofiarę śniedną do tego: mąki przedniej, zaczynionej oliwą, trzy dziesiąte efy na cielca każdego z owych trzynastu cielców; dwie dziesiąte na barana każdego z owych dwóch baranów. [15] »A po dziesiątej części efy na jagnię każde z owych czternastu jagniąt; [16] »I kozła jednego na ofiarę zagrzeszną; oprócz całopalenia ustawicznego, śniednej ofiary jego, i zalewki do tego. [17] »A dnia drugiego - cielców młodych dwanaście, baranów dwa, jagniąt rocznych czternaście, zdrowych; [18] »Ofiarę zaś śniedną ich, i zalewki do cielców, baranów i jagniąt, stosownie do liczby ich, - według przepisu; [19] »I kozła jednego na ofiarę zagrzeszną, - oprócz całopalenia ustawicznego, śniednej ofiary jego, i zalewek do nich. [20] »A dnia trzeciego - cielców jedenaście, baranów dwa, jagniąt rocznych czternaście, zdrowych. [21] »Ofiarę zaś śniedną ich, i zalewki do cielców, baranów i jagniąt, stosownie do liczby ich, - według przepisu; [22] »I kozła zagrzesznego jednego, oprócz całopalenia ustawicznego, śniednej ofiary jego, i zalewki do tego. [23] »A dnia czwartego - cielców dziesięć, baranów dwa, jagniąt rocznych czternaście, zdrowych; [24] »Ofiarę śniedną ich, i zalewki do cielców, baranów i jagniąt, stosownie do liczby ich, - według przepisu; [25] »I kozła jednego na ofiarę zagrzeszną; oprócz całopalenia ustawicznego, śniednej ofiary jego, i zalewki do tego. [26] »A dnia piątego - cielców dziewięć, baranów dwa, jagniąt rocznych czternaście, zdrowych. [27] »Ofiarę zaś śniedną ich, i zalewki do cielców, baranów i jagniąt, stosownie do liczby ich, - według przepisu; [28] »I kozła zagrzesznego jednego, oprócz całopalenia ustawicznego, śniednej ofiary jego, i zalewki do tego. [29] »A dnia szóstego - cielców ośm, baranów dwa, jagniąt rocznych czternaście, zdrowych. [30] »Ofiarę zaś śniedną ich, i zalewki do cielców, baranów i jagniąt, stosownie do liczby ich, - według przepisu; [31] »I kozła zagrzesznego jednego, oprócz całopalenia ustawicznego, śniednej ofiary jego, i zalewek do nich. [32] »A dnia siódmego - cielców siedm, baranów dwa, jagniąt rocznych czternaście, zdrowych. [33] »Ofiarę zaś śniedną ich, i zalewki do cielców, baranów i jagniąt, stosownie do liczby ich, - według przepisu o nich. [34] »I kozła zagrzesznego jednego, oprócz całopalenia ustawicznego, śniednej ofiary jego, i zalewki do tego. [35] »A dnia ósmego świętowanie będzie u was; żadnej roboty uciążliwej wykonywać nie będziecie. [36] »A przynosić będziecie całopalenie, ofiarę ogniową, na woń przyjemną Wiekuistemu, - cielca jednego, barana jednego, jagniąt rocznych siedm, zdrowych; [37] »Ofiarę śniedną ich, i zalewki do cielca, barana i jagniąt, stosownie do liczby ich, - według przepisu; [38] »I kozła zagrzesznego jednego, oprócz całopalenia ustawicznego, śniednej ofiary jego, i zalewki do tego. [39] »To spełniać będziecie Wiekuistemu w uroczystościach waszych, oprócz objat i dobrowolnych darów waszych, całopaleń i śniednych ofiar waszych, i zalewek i ofiar opłatnych waszych." [40] »(30:1) I opowiedział Mojżesz synom Israela o wszystkiem tak, jak rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi. 
«  4 Księga Mojżeszowa 28 4 Księga Mojżeszowa 29 4 Księga Mojżeszowa 30  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).