Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 33
«  4 Księga Mojżeszowa 32 4 Księga Mojżeszowa 33 4 Księga Mojżeszowa 34  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto pochody synów Israela, którzy wyszli z ziemi Micraim, podług zastępów swych pod wodzą Mojżesza i Ahrona. [2] »I spisał Mojżesz stacye ich, podług pochodów ich na rozkaz Wiekuistego; a oto pochody ich według stacyj ich. [3] »Wyruszyli tedy z Raamses, miesiąca pierwszego, piętnastego dnia tegoż miesiąca pierwszego; nazajutrz po Pesach wyszli synowie Israela ręką zwycięzką, w oczach całego Micraimu; [4] »Micrejczycy grzebali tymczasem tych, których Wiekuisty wpośród nich poraził, wszystkich pierworodnych; nad bóstwami téż ich spełnił Wiekuisty sądy. [5] »I wyruszyli synowie Israela z Raamses i stanęli obozem w Sukkoth; [6] »I wyruszyli z Sukkoth, i stanęli obozem w Etham, które na krańcu pustyni; [7] »I wyruszyli z Etham, i zwrócili się ku Pi-Hachiroth, które naprzeciw Baal-Cefon, i stanęli obozem przed Migdolem; [8] »I wyruszyli z Pne-Hachiroth, przeszli przez morze na pustynię, i szli drogą trzech dni po pustyni Etham, i stanęli obozem w Mara; [9] »I wyruszyli z Mara, i przybyli do Elim, - a w Elim było dwanaście źródeł wód, i siedmdziesiąt palm, - i stanęli tam obozem; [10] »I wyruszyli z Elim, i stanęli obozem nad morzem Sitowém; [11] »I wyruszyli od morza Sitowego, i stanęli obozem na puszczy Syn; [12] »I wyruszyli z puszczy Syn, i stanęli obozem w Dofka; [13] »I wyruszyli z Dofka, i stanęli obozem w Alusz; [14] »I wyruszyli z Alusz, i stanęli obozem w Refidym, a nie było tam dla ludu wody do picia; [15] »I wyruszyli z Refidym, i stanęli obozem na puszczy Synai; [16] »I wyruszyli z puszczy Synai, i stanęli obozem w Kibroth-Hataawa; [17] »I wyruszyli z Kibroth-Hataawa, i stanęli obozem w Chaceroth; [18] »I wyruszyli z Chaceroth, i stanęli obozem w Rythma; [19] »I wyruszyli z Rythma, i stanęli obozem w Rymmon-Perec; [20] »I wyruszyli z Rymmon-Perec, i stanęli obozem w Libna; [21] »I wyruszyli z Libna, i stanęli obozem w Ryssa; [22] »I wyruszyli z Ryssa, i stanęli obozem w Kehelatha; [23] »I wyruszyli z Kehelatha, i stanęli obozem u góry Szefer; [24] »I wyruszyli od góry Szefer, i stanęli obozem w Charada; [25] »I wyruszyli z Charada, i stanęli obozem w Makheloth; [26] »I wyruszyli z Makheloth, i stanęli obozem w Tachath; [27] »I wyruszyli z Tachath, i stanęli obozem w Therach; [28] »I wyruszyli z Therach, i stanęli obozem w Mithka; [29] »I wyruszyli z Mithka, i stanęli obozem w Chaszmona; [30] »I wyruszyli z Chaszmona, i stanęli obozem w Moseroth; [31] »I wyruszyli z Moseroth, i stanęli obozem w Bne-Jaakan; [32] »I wyruszyli z Bne-Jaakan, i stanęli obozem w Chor-Hagidgad; [33] »I wyruszyli z Chor-Hagidgad, i stanęli obozem w Jotbatha; [34] »I wyruszyli z Jotbatha, i stanęli obozem w Abrona; [35] »I wyruszyli z Abrona, i stanęli obozem w Ecjon-Geber; [36] »I wyruszyli z Ecjon-Geber, i stanęli obozem na puszczy Cyn, czyli Kadesz; [37] »I wyruszyli z Kadesz, i stanęli obozem u góry Hor, na kresach ziemi Edomu; [38] »Tedy wstąpił Ahron, kapłan, na górę Hor, według rozkazu Wiekuistego, i umarł tam roku czterdziestego po wyjściu synów Israela z ziemi Micraim, miesiąca piątego, pierwszego dnia tegoż miesiąca; [39] »Miał zaś Ahron sto dwadzieścia i trzy lata, gdy umarł na górze Hor. [40] »Wtedy to usłyszał Kanaanejczyk, król Aradu - osiadły na południu ziemi Kanaan, - że nadciągają synowie Israela... [41] »I wyruszyli od góry Hor, i stanęli obozem w Calmona; [42] »I wyruszyli z Calmona, i stanęli obozem w Funon; [43] »I wyruszyli z Funon, i stanęli obozem w Oboth; [44] »I wyruszyli z Oboth, i stanęli obozem w Ije-Abarym, na granicy Moabu; [45] »I wyruszyli z Iim, i stanęli obozem w Dybon-Gad; [46] »I wyruszyli z Dybon-Gad, i stanęli obozem w Almon-Dyblathajma; [47] »I wyruszyli z Almon-Dyblathajma, i stanęli obozem przy górach Abarym, przed Nebo; [48] »I wyruszyli od gór Abarym, i stanęli obozem na stepach Moabu, nad Jardenem Jerychońskim; [49] »I rozłożyli się nad Jardenem od Beth-Jeszymoth do Abel-Szyttym na stepach Moabu. [50] »I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi na stepach Moabu, nad Jardenem Jerychońskim, i rzekł: [51] »"Oświadcz synom Israela, a powiedz im: Gdy przeprawicie się za Jarden do ziemi Kanaan; [52] »Wypędźcie wtedy wszystkich mieszkańców owej ziemi z przed oblicza waszego, zniszczcie wszystkie ich rzeźby, i wszystkie posągi ich lite zniszczcie, i wszystkie ołtarze ich zburzcie; [53] »I zawładniecie ziemią i osiądziecie na niej; bo wam oddaję tę ziemię, byście zawładnęli nią; [54] »A zajmiecie ziemię tę podług losu, podług rodzin waszych - dla liczniejszego wyznaczycie większy udział, dla mniej licznego mniejszy udział - gdzie komu przypadnie los, tam mu się dostanie; według pokoleń ojców waszych, weźmiecie sobie udziały. [55] »Jeżeli zaś nie wypędzicie mieszkańców tej ziemi z przed oblicza waszego; to będą pozostali z nich cierniami dla oczu waszych, i kolcami dla boków waszych, i wrogować wam będą na ziemi, na której osiądziecie; [56] »A stanie się, że com umyślił uczynić im, uczynię wam!" 
«  4 Księga Mojżeszowa 32 4 Księga Mojżeszowa 33 4 Księga Mojżeszowa 34  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).