Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 34
«  4 Księga Mojżeszowa 33 4 Księga Mojżeszowa 34 4 Księga Mojżeszowa 35  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł: [2] »"Rozkaż synom Israela, a powiedz im: Ponieważ wchodzicie do ziemi Kanaan - to oto ziemia, która przypadnie wam w udziale: ziemia Kanaan w granicach swoich; [3] »Kraniec południowy niechaj będzie u was - od puszczy Cyn, wzdłuż Edomu; a pociągnie się wam ta granica południowa od końca morza Słonego ku wschodowi; [4] »I zwróci się u was granica na południe od wzgórza Skorpionów i przejdzie ku Cyn, i będą występy jej na południe od Kadesz-Barnea, i pójdzie do Chacar-Addar, i przejdzie do Acmon; [5] »A zakrąży ta granica od Acmon ku potokowi egipskiemu, a będą występy jej ku morzu. [6] »A co się tyczy granicy zachodniej - to będzie nią u was morze Wielkie i Gewul; to wam będzie granicą od zachodu. [7] »Taka zaś będzie wasza granica północna: od morza Wielkiego pociągniecie ją sobie do góry Hor; [8] »Od góry Hor pociągniecie ją w kierunku Chamath, a będą występy tej granicy ku Cedad; [9] »I pójdzie granica ku Zyfronowi, a będą występy jej ku Chacar-Enan; taka będzie granica wasza północna; [10] »I pociągniecie sobie granicę od wschodu od Chacar-Enan do Szefam; [11] »I zstąpi granica ta od Szefam ku Ryble na wschód od źródła; i zstąpi ta granica i dotknie się brzegów jeziora Kinnereth, ze strony wschodniej; [12] »I zstąpi ta granica do Jardenu, a będą występy jej ku morzu Słonemu; taką niechaj będzie ziemia wasza w granicach swoich, wokoło!" [13] »I zapowiedział Mojżesz synom Israela, i rzekł: "Oto ziemia, którą rozdzielicie na udziały losem, a którą rozkazał Wiekuisty oddać dziewięciu pokoleniom, i połowie pokolenia. [14] »Gdyż wzięły pokolenie synów Reubena, według domów swych rodowych, i pokolenie synów Gada, według domów swych rodowych, i pokolenie synów Gada, według domów swych rodowych, i połowa pokolenia Menaszy, - wzięły one udział swój; [15] »Dwa i pół pokolenia wzięły udział swój z tej strony Jardenu Jerychońskiego, ku wschodowi, na wschód słońca." [16] »I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł: [17] »"Oto imiona mężów, którzy rozdzielą wam ziemię: Elazar, kapłan, i Jehoszua, syn Nuna; [18] »I po naczelniku jednym z pokolenia przybierzecie dla rozdziału ziemi; [19] »A oto imiona tych mężów: z pokolenia Jehudy - Kaleb, syn Jefunny; [20] »A z pokolenia synów Szymeona - Szemuel, syn Ammihuda; [21] »Z pokolenia Binjamina - Elidad, syn Kislona; [22] »A z pokolenia synów Dana - naczelnik Bukki, syn Jogli; [23] »Z synów Josefa: z pokolenia synów Menaszy - naczelnik Channiel, syn Efoda; [24] »A z pokolenia synów Efraima - naczelnik Kemuel, syn Szyftana; [25] »A z pokolenia synów Zebuluna - naczelnik Elicafan, syn Parnacha; [26] »A z pokolenia synów Isachara - naczelnik Paltiel, syn Azzana; [27] »A z pokolenia synów Aszera - naczelnik Achihud, syn Szelomiego; [28] »A z pokolenia synów Naftali - naczelnik Pedahel, syn Ammihuda." [29] »Oto ci, którym rozkazał Wiekuisty uwłaszczyć synów Israela na ziemi Kanaan. 
«  4 Księga Mojżeszowa 33 4 Księga Mojżeszowa 34 4 Księga Mojżeszowa 35  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).