Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 4
«  4 Księga Mojżeszowa 3 4 Księga Mojżeszowa 4 4 Księga Mojżeszowa 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi i Ahronowi, i rzekł: [2] »"Zebrać poczet synów Kehatha z pomiędzy synów Lewiego według rodzin ich, według domów ich rodowych. [3] »Od trzydziestu lat i wyżej do pięćdziesięciu lat, wszystkich zdolnych wstąpić do służby, aby pełnili posługę w przybytku zboru. [4] »Oto przedmiot służby synów Kehatha w przybytku zboru: świętość świętości. [5] »I wejdzie Ahron i synowie jego, gdy będzie miał ruszyć obóz i zdejmą zaponę zasłaniającą i okryją nią arkę świadectwa; [6] »I włożą na nią pokrowiec ze skóry borsuczej i rozciągną oponę całą z błękitu z wierzchu i założą drążki jej. [7] »A téż na stół wystawny rozłożą oponę z błękitu i położą na nim misy i kadzielnice i dzbany i czasze do nalewania, a chléb jego ustawiczny powinien być na nim. [8] »I rozciągną nad tém oponę karmazynową a przykryją ją pokrowcem ze skóry borsuczej i założą drążki jego; [9] »Wezmą téż oponę błękitną i nakryją świecznik dla oświetlania i lampy jego, i szczypczyki i popielniczki i wszystkie téż naczynia jego do oleju, których używają przy nim; [10] »I włożą go i wszystkie przybory jego w pokrowiec ze skóry borsuczej i położą na nosze. [11] »Na ołtarz téż złoty rozciągną oponę z błękitu i nakryją go pokrowcem ze skóry borsuczej, i założą drążki jego; [12] »I wezmą wszystkie przybory służbowe, któremi posługują się w świątyni i włożą w oponę z błękitu i nakryją je pokrowcem ze skóry borsuczej i położą na nosze; [13] »I oczyszczą ofiarnicę z popiołu i rozciągną na niej oponę purpurową; [14] »I włożą na nią wszystkie przybory jej, któremi posługują się przy niej, - węglarki i widełki i łopatki i kropielnice, - wszystkie przybory ofiarnicy i rozciągną na niej pokrowiec ze skóry borsuczej i założą drążki jej; [15] »A gdy dopełni Ahron i synowie jego okrycia świątyni i wszystkich przyborów świątyni przy wyruszeniu obozu, wtedy przystąpią synowie Kehatha, aby nieść; lecz nie będą dotykali się świątyni, aby nie pomarli. Oto brzemię synów Kehatha przy przybytku zboru. [16] »A pod nadzorem Elazara, syna Ahrona, kapłana - olej do oświetlania i kadzidło wonne i śniedna ofiara ustawiczna, i olej namaszczenia: nadzór całego przybytku i wszystkiego co w nim, świątyni i przyborów jej." [17] »I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi i Ahronowi, i rzekł: [18] »"Nie podcinajcie szczepu rodzin Kehatha z pośród Lewitów; [19] »A oto co uczynić wam dla nich, aby żyli a nie wymierali, gdy przystępować będą do przenajświętszego: Ahron i synowie jego niechaj przyjdą i ustanowią ich, - każdego przy służbie swojej i przy brzemieniu swojém; [20] »Ale niechaj nie przyjdą, by przypatrywać się rozbiórce świątyni, aby nie pomarli." [21] »I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł: [22] »"Zebrać téż i poczet synów Gerszona według domów ich rodowych, według rodzin ich. [23] »Od wieku lat trzydziestu i wyżej do pięćdziesięciu lat, policzysz ich, wszystkich wstępujących w szeregi dla pełnienia posług w przybytku zboru. [24] »Oto służba rodzin Gerszonidów przy robocie i przy noszeniu: [25] »Nosić im opony przybytku i przybytek zboru, pokrowiec jego i pokrowiec borsuczy, będący na nim na wierzchu i kotarę wnijścia do przybytku zboru. [26] »I zapony dworca i kotarę wnijścia do bramy dworca, otaczającego przybytek i ołtarz w około, i powrozy ich i wszystkie przybory ich służbowe; a wszystko, co należy przy nich zrobić, niechaj oni czynią. [27] »Według rozkazu Ahrona i synów jego odbywać się będzie wszelka służba synów Gerszona, zarówno każde brzemię jak i każda robota ich; a ustanowicie nad nimi straż przy wszystkich ich brzemionach. [28] »Oto służba rodzin synów Gerszona przy przybytku zboru; nadzór zaś nad nimi - w ręku Ithamara, syna Ahrona, kapłana. [29] »Synów téż Merarego, według rodzin ich, według domów ich rodowych policzysz, -  [30] »Od wieku lat trzydziestu i wyżej, do pięćdziesięciu lat policzysz ich, wszystkich wstępujących w szeregi dla pełnienia posług w przybytku zboru. [31] »A oto wydział brzemion ich przy całej służbie ich przy przybytku zboru: bale przybytku, wrzeciądze jego, i słupy, i podsłupia jego. [32] »I słupy dworca w około, i podsłupia ich, i kołki, i powrozy, i wszystkie przybory ich, ze wszystkiém co do służby należy; imiennie zaś policzycie przybory wydziału brzemion ich. [33] »Oto powinność rodzin synów Merarego w całej służbie ich przy przybytku zboru, - pod nadzorem Ithamara, syna Ahrona, kapłana." [34] »Policzyli tedy Mojżesz i Ahron i naczelnicy zboru synów Kehatha według rodzin ich, według domów ich rodowych. [35] »Od wieku lat trzydziestu i wyżej, do pięćdziesięciu lat, wszystkich wstępujących w szeregi dla pełnienia posług w przybytku zboru. [36] »A było spisowych ich, według rodzin ich: dwa tysiące siedmset pięćdziesiąt. [37] »Oto spisowi rodów Kehatha, - wszyscy pełniący służbę przy przybytku zboru, których obliczył Mojżesz i Ahron z rozkazu Wiekuistego przez Mojżesza. [38] »A spisowi synów Gerszona, według rodzin ich i według domów ich rodowych, -  [39] »Od wieku lat trzydziestu i wyżej, do pięćdziesięciu lat, wszyscy wstępujący w szeregi, dla pełnienia posług w przybytku zboru; [40] »A było spisowych tych, według rodzin ich, według domów ich rodowych; dwa tysiące sześćset trzydzieści. [41] »Oto spisowi rodzin synów Gerszona, wszyscy pełniący służbę przy przybytku zboru, których policzył Mojżesz i Ahron z rozkazu Wiekuistego. [42] »A spisowi synów Merarego, według rodzin ich, według domów ich rodowych, -  [43] »Od wieku lat trzydziestu i wyżej, do pięćdziesięciu lat, wszyscy wstępujący w szeregi, dla pełnienia posług w przybytku zboru, -  [44] »A było spisowych tych, według rodzin ich trzy tysiące dwieście. [45] »Oto spisowi rodzin synów Merarego, których policzył Mojżesz i Ahron, z rozkazu Wiekuistego przez Mojżesza. [46] »Wszystkich spisowych, których policzył Mojżesz i Ahron i naczelnicy Israela z Lewitów, według rodzin ich, i według domów ich rodowych, -  [47] »Od wieku lat trzydziestu i wyżej, do pięćdziesięciu lat, wszystkich zdolnych przystąpić do wykonywania robót i podejmowania brzemion przy przybytku zboru, -  [48] »Spisowych tych było ośm tysięcy pięćset ośmdziesiąt. [49] »Według rozkazu Wiekuistego przez Mojżesza ustanowił on ich - każdego przy służbie swojej i przy brzemieniu swojém, a przeznaczenia dla nich, - jak rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi. 
«  4 Księga Mojżeszowa 3 4 Księga Mojżeszowa 4 4 Księga Mojżeszowa 5  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).