Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 14
«  5 Księga Mojżeszowa 13 5 Księga Mojżeszowa 14 5 Księga Mojżeszowa 15  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dziećmi jesteście Wiekuistego, Boga waszego: nie czyńcie na sobie nacięć, ani róbcie łysiny nad oczyma waszemi po umarłym! [2] »Boś ty lud poświęcony Wiekuistemu, Bogu twojemu, a ciebie wybrał Wiekuisty, abyś Mu był ludem wyłącznym, ze wszystkich ludów, które na powierzchni ziemi. [3] »Nie pożywaj nic wstrętnego; [4] »Oto zwierzęta, które jadać możecie: woły, owce, i kozy, [5] »Jelenia, sarnę, łanię, koziorożca, bawołu, antylopę i żubra, [6] »I wszelkie bydlę z oddzielającém się kopytem, lecz z przecięciem rozszczepiającém je na dwa półkopyta, przeżuwające żułek z pomiędzy bydła; takie jadać możecie; [7] »Wszakże tych jadać nie będziecie z przeżuwających żułek, albo z oddzielających kopyta rozszczepione: wielbłąda, zająca, i góralka, ponieważ choć przeżuwają żułek, jednak kopyt nie oddzielają: nieczyste one dla was. [8] »I wieprza - ponieważ choć oddziela kopyta, jednak żułka nie przeżuwa; nieczystym on dla was; mięsa ich nie jadajcie, a padliny ich się nie dotykajcie. [9] »Oto co jeść możecie ze wszystkiego, co w wodzie: wszystko, co ma płetwy i łuski jadać możecie; [10] »Wszystkiego zaś, co nie ma płetw i łuski, jadać nie będziecie: nieczystem to dla was. [11] »Wszelkie ptactwo czyste jadać możecie. [12] »A oto czego jadać z nich nie będziecie: orła, kondora, i morskiego orła; [13] »Kani, sokoła, i sępa; [14] »Ani żadnego kruka w rodzajach jego; [15] »Ani strusia, sowy, czajki, jastrzębia, w rodzajach ich; [16] »Ani puhacza, puszczyka, i łabędzia; [17] »Ani pelikana, dzięcioła, i nurka; [18] »Ani czapli i sójki w rodzajach ich, ani dudka i nietoperza. [19] »Wszelki téż płaz skrzydlaty nieczystym jest dla was; jadać ich nie należy. [20] »Wszelkie ptactwo czyste jeść możecie. [21] »Nie jadajcie żadnej padliny; przychodniowi, który w bramach twoich, oddasz to, jeżeli jeść to będzie, albo sprzedasz cudzoziemcowi; boś ty lud poświęcony Wiekuistemu, Bogu twemu. Nie gotuj koźlęcia w mleku matki jego! [22] »Oddzielaj dziesięcinę ze wszelkiego plonu wysiewu twego, co przychodzi z pola rokrocznie. [23] »I będziesz pożywał przed Wiekuistym, Bogiem twoim, na miejscu, które wybierze, aby ustanowić imię Swoje tam, - dziesięcinę zboża twojego, moszczu twego, i oliwy twojej, i pierworodne wołów i owiec twoich, - abyś się nauczył obawiać Wiekuistego, Boga twego, po wszystkie dni; [24] »Gdyby zaś zbyt daleką była dla ciebie droga, tak żebyś tego donieść nie mógł, ponieważ zbyt odległem będzie miejsce, które wybierze Wiekuisty, Bóg twój, aby położyć imię Swoje tam, - gdyż pobłogosławił cię Wiekuisty, Bóg twój, -  [25] »Możesz to wtedy spieniężyć, i zawiążesz pieniądze w ręku twoich, i pójdziesz na miejsce, które wybierze Sobie Wiekuisty, Bóg twój, -  [26] »I wydasz te pieniądze na wszystko, czego zapragnie dusza twoja, na woły, albo na owce, na wino, i na napoje, i na wszystko, czegoby zażądała dusza twoja; i pożywaj tam przed Wiekuistym, Bogiem twoim, i wesel się, - ty i dom twój. [27] »Lewity téż, który w bramach twoich, - nie opuścisz go, ponieważ niema on ani części, ani udziału przy tobie. [28] »Po upływie zaś trzech lat oddzielisz wszystkie dziesięciny plonów twoich z tegoż roku, i złożysz je w bramach twoich. -  [29] »I niechaj przyjdzie Lewita, - niema on bowiem części ni udziału przy tobie - i cudzoziemiec, i sierota, i wdowa, którzy w bramach twoich, i niechaj pożywają i nasycają się, aby błogosławił ci Wiekuisty, Bóg twój, w każdej sprawie rąk twoich, którą czynić będziesz! 
«  5 Księga Mojżeszowa 13 5 Księga Mojżeszowa 14 5 Księga Mojżeszowa 15  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).