Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 16
«  5 Księga Mojżeszowa 15 5 Księga Mojżeszowa 16 5 Księga Mojżeszowa 17  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przestrzegaj miesiąca kłosów, i spełniaj ofiarę paschalną Wiekuistemu, Bogu twojemu; gdyż w miesiącu kłosów wywiódł cię Wiekuisty, Bóg twój, z Micraim nocą; [2] »A zarzynaj ofiarę paschalną Wiekuistemu, Bogu twojemu, trzodę i rogaciznę, na miejscu, które wybierze Wiekuisty, aby ustanowić imię Swoje tam. [3] »Nie będziesz jadał przy tém kiszonego; przez siedm dni będziesz jadał przy tem przaśniki - chléb nędzy; boś w pośpiechu wyszedł z ziemi Micraim, - abyś pamiętał dzień wyjścia twojego z ziemi Micraim po wszystkie dni życia twojego. [4] »I nie pokaże się u ciebie zakis w całym obrębie twoim przez siedm dni; i niechaj nie przeleży nic z mięsa, któreś zarznął wieczorem dnia pierwszego, do rana. [5] »Nie masz zarzynać ofiary paschalnej w któremkolwiek z miast twoich, które Wiekuisty, Bóg twój, odda tobie. [6] »Lecz tylko na tem miejscu, które wybierze Wiekuisty, Bóg twój, aby postanowił imię Swoje, - tam zarzynać masz ofiarę paschalną wieczorem przy zachodzie słońca, w porze wyjścia twojego z Micraim; [7] »I upieczesz i spożyjesz na miejscu, które wybierze Wiekuisty, Bóg twój, i zwrócić się możesz nazajutrz i pójść do namiotów twoich. [8] »Przez sześć dni będziesz jadał przaśniki, a dnia siódmego - uroczyste zebranie gwoli Wiekuistemu, Bogu twojemu: nie zajmuj się robotą. [9] »Siedm tygodni odliczysz sobie, - od zapuszczenia sierpa w zboże, poczniesz liczyć siedm tygodni, -  [10] »I będziesz obchodził święto tygodni Wiekuistemu, Bogu twojemu, szczodrością darów ręki twojej, które złożysz w miarę, jak cię pobłogosławi Wiekuisty, Bóg twój. [11] »A będziesz się weselił przed Wiekuistym, Bogiem twoim, - ty, syn twój, córka twoja, sługa twój, i służebnica twoja, i Lewita, który w bramach twoich, cudzoziemiec, sierota, i wdowa, którzy w pośród ciebie, na tém miejscu, które wybierze Wiekuisty, Bóg twój, aby ustanowił imię Swoje tam: [12] »A pomnij, żeś niewolnikiem był w Micraim, i przestrzegaj, i spełniaj te ustawy. [13] »Święto szałasów obchodzić będziesz przez siedm dni, gdy zbierzesz z gumna twojego, i z tłoczni twojej. [14] »I będziesz się weselił w święto twoje - ty, syn twój, córka twoja, sługa twój, i służebnica twoja, Lewita, cudzoziemiec, sierota i wdowa, którzy w bramach twoich. [15] »Siedm dni świętuj Wiekuistemu, Bogu twojemu, na tém miejscu, które wybierze Wiekuisty; gdyż błogosławić ci będzie Wiekuisty, Bóg twój, we wszystkich plonach twoich, i w każdem dziele rąk twoich, a będziesz zawsze wesół. [16] »Trzy razy do roku ukaże się każdy mężczyzna twój przed obliczem Wiekuistego, Boga twojego, na miejscu, które wybierze: w święto przaśników, i w święto tygodni, i w święto szałasów; a niechaj nie ukaże się nikt przed obliczem Wiekuistego z próżną ręką! [17] »Lecz każdy z darem ręki swojej, - wedle błogosławieństwa Wiekuistego, Boga twego, którego użyczy tobie. [18] »Sędziów i urzędników ustanowisz sobie we wszystkich bramach twoich, które Wiekuisty, Bóg twój, da tobie w pokoleniach twoich, aby sądzili lud sądem sprawiedliwym. [19] »Nie skrzywiaj prawa, nie uwzględniaj osoby, a nie bierz wziątku, bo wziątek zaślepia oczy mądrych, i plącze słowa sprawiedliwych. [20] »Za sprawiedliwością, za sprawiedliwością podążaj, abyś żył i posiadał ziemię, którą Wiekuisty, Bóg twój, oddaje tobie. [21] »Nie sadź sobie gaju z jakichbądź drzew przy ołtarzu Wiekuistego, Boga twojego, który wzniesiesz sobie; [22] »Ani wystawiaj sobie posągu, - którego nienawidzi Wiekuisty, Bóg twój! 
«  5 Księga Mojżeszowa 15 5 Księga Mojżeszowa 16 5 Księga Mojżeszowa 17  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).