Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 18
«  5 Księga Mojżeszowa 17 5 Księga Mojżeszowa 18 5 Księga Mojżeszowa 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Nie będą mieli kapłani, Lewici, całe pokolenie Lewi, części ani udziału przy Israelu: ofiarami ogniowemi Wiekuistego, i udziałem Jego żywić się będą. [2] »Udziału zaś mieć nie będzie wpośród braci swoich: Wiekuisty udziałem jego, jako powiedział mu. [3] »Oto zaś należność kapłanów od ludu: od zarzynających ofiarę, - bądź wołu, bądź owcę, - oddawać należy kapłanowi łopatkę, żuchwę, i żołądek; [4] »Pierwociny zboża twego, wina twego, i oliwy twojéj, pierwociny téż strzyży owiec twoich oddasz mu. [5] »Gdyż jego wybrał Wiekuisty, Bóg twój, ze wszystkich pokoleń twoich, aby stał ku usłudze w imię Wiekuistego, - on, i synowie jego, po wszystkie czasy. [6] »A gdy przyjść zechce Lewita z któregokolwiek miasta twojego z całego Israela, gdzie przemieszkuje, to niechaj przyjdzie podług pełnego pragnienia duszy swojej na to miejsce, które wybierze Wiekuisty, -  [7] »I będzie służył w imię Wiekuistego, Boga swojego, jak wszyscy bracia jego Lewici, stawający tam przed obliczem Wiekuistego. [8] »Z równych części niechaj korzystają, oprócz tego coby sprzedał z ojcowizny. [9] »Gdy wnijdziesz do ziemi, którą Wiekuisty, Bóg twój, odda tobie, nie ucz się wtedy czynić według ohyd narodów owych: [10] »Niechaj nie znajduje się u ciebie - ani przeprowadzający syna swego albo córkę swoję przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej; [11] »Ani zażegnywacz, ani wyzywający duchów, ani znachor, ani badający umarłych; [12] »Gdyż obmierzłością dla Wiekuistego - każdy, który to czyni, i za obmierzłości te Wiekuisty, Bóg twój, wypędza ich przed obliczem twojém. [13] »Nieskazitelnym bądź przed Wiekuistym, Bogiem twoim! [14] »Bo narody te, które wypędzasz, wieszczbiarzy i wróżbitów słuchają, - tobie zaś nie takich przeznaczył Wiekuisty, Bóg twój! [15] »Proroka z pośród ciebie, z braci twoich, jako mnie, ustanowi ci Wiekuisty, Bóg twój: jego słuchajcie! [16] »Tak jakoś żądał od Wiekuistego, Boga twojego, przy Chorebie w dzień zgromadzenia, mówiąc: "niech więcej nie usłyszę głosu Wiekuistego, Boga mojego, i ognia tego wielkiego niech nie zobaczę więcej, bym nie umarł!" [17] »Rzekł wtedy Wiekuisty do mnie: "pięknem to, co powiedzieli!" [18] »Proroka ustanowię im z pośród braci ich, podobnego tobie, i włożę słowa Moje w usta jego, i będzie im mówił wszystko, cokolwiek mu rozkażę; [19] »I stanie się, że ktokolwiek nie usłucha słów Moich, które wypowiadać będzie w imieniu Mojém, - Ja tego poszukiwać będę na nim. [20] »Wszakże prorok, któryby się poważył powiedzieć cokolwiek w imieniu Mojém, czegom mu powiedzieć nie rozkazał, albo któryby przemawiał w imieniu bogów cudzych, - niechaj umrze prorok taki!" [21] »A gdybyś rzekł w sercu swojém: jakże nam poznać słowo, którego nie wypowiedział Wiekuisty? -  [22] »Cokolwiek by wyrzekł prorok w imię Wiekuistego, a nie stałoby się to słowo, ani spełniło się, - jest to słowo, którego nie wyrzekł Wiekuisty, rozmyślnie wyrzekł je prorok: nie trwóż się przed nim! 
«  5 Księga Mojżeszowa 17 5 Księga Mojżeszowa 18 5 Księga Mojżeszowa 19  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).