Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 19
«  5 Księga Mojżeszowa 18 5 Księga Mojżeszowa 19 5 Księga Mojżeszowa 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy wytępi Wiekuisty, Bóg twój, narody, których ziemię Wiekuisty, Bóg twój, oddaje tobie, - a wypędzisz je, i zamieszkasz w miastach ich, i w domach ich, -  [2] »Trzy miasta oddzielisz wtedy sobie wpośród ziemi twojej, którą Wiekuisty, Bóg twój, oddaje tobie w posiadanie; [3] »Uporządkujesz sobie drogę, i rozdzielisz na trzy części obręb ziemi twojej, którą ci udzieli Wiekuisty, Bóg twój, a to, aby mógł uciekać tam każdy zabójca. [4] »A tak rzecz się ma co do zabójcy, który uciekać tam może, aby życie zachował: kto zabije bliźniego swego nierozmyślnie, a nie był nieprzyjacielem jego przedtém; [5] »Albo - gdyby kto poszedł z bliźnim swoim do lasu rąbać drwa, a zaniosłaby się ręka jego z siekierą, by ściąć drzewo, a zsunęłoby się żelazo z toporzyska, i trafiłoby bliźniego jego tak, żeby umarł, - taki niech schroni się do jednego z tych miast, aby życie zachował. [6] »By nie ścigał mściciel krwi zabójcę, gdy rozgorzało serce jego, a nie doścignął go na dalekiej drodze, i nie zabił go, - gdy przecież nie zasłużył na śmierć, nie będąc nieprzyjacielem jego przedtém; [7] »Przeto nakazuję ci, mówiąc: trzy miasta oddzielisz sobie: [8] »A gdy rozszerzy Wiekuisty, Bóg twój, granice twoje, jako zaprzysiągł ojcom twoim, a da ci całą ziemię, którą przyrzekł oddać ojcom twoim, -  [9] »Jeżeli starać się będziesz spełniać wszystkie przykazania, które przykazuję ci dzisiaj, - abyś miłował Wiekuistego, Boga twojego, i postępował drogami Jego po wszystkie dni - dodasz wtedy sobie jeszcze trzy miasta do owych trzech miast; [10] »Aby nie była przelewana krew niewinna wpośród ziemi twojej, którą Wiekuisty, Bóg twój, oddaje tobie w posiadanie, a nie spadła na ciebie wina krwi! [11] »Gdyby wszakże był kto nieprzyjacielem bliźniego swego, i czyhałby nań, i powstał na niego, i zabił go na śmierć, a schroniłby się do jednego z tych miast, -  [12] »Poszlą wtedy starsi miasta jego, i zabiorą go ztamtąd, i wydadzą go w ręce mściciela krwi, aby umarł. [13] »Niechaj nie oszczędza go oko twoje, i zetrzesz krew niewinnego z Israela, a dobrze ci będzie. [14] »Nie przesuwaj granicy bliźniego twego, którą zakreślili poprzednicy w udziale twoim, udzielonym ci na ziemi, którą Wiekuisty, Bóg twój, odda ci w posiadanie. [15] »Nie ostoi się świadek jeden przeciwko człowiekowi w jakiejbądź winie, i w jakiembądź przestępstwie, albo w jakimbądź grzechu, którego by się dopuścił: na zeznanie dwóch świadków albo na zeznanie trzech świadków stwierdzona będzie rzecz. [16] »Gdyby wystąpił świadek niesprawiedliwy przeciw komu, obwiniając go o występek, -  [17] »Staną tedy dwaj ci ludzie, mający spór przed obliczem Wiekuistego, przed kapłanami i sędziami, którzy będą podówczas, -  [18] »I zbadają sędziowie dokładnie, a oto - świadkiem fałszywym świadek ów, fałszywie świadczył przeciw bratu swojemu: [19] »Uczyńcie mu wtedy, jako zamyślał uczynić bratu swojemu: i wyplenisz zło z pośród siebie. [20] »A drudzy to usłyszą i ulękną się, i nie uczynią więcej rzeczy tak zdrożnej wpośród ciebie. [21] »A niechaj nie oszczędza oko twoje: duszę - za duszę, oko - za oko, ząb - za ząb, rękę - za rękę, nogę - za nogę!... 
«  5 Księga Mojżeszowa 18 5 Księga Mojżeszowa 19 5 Księga Mojżeszowa 20  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).