Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 21
«  5 Księga Mojżeszowa 20 5 Księga Mojżeszowa 21 5 Księga Mojżeszowa 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jeżeli znaleziony będzie zabity na ziemi, którą Wiekuisty, Bóg twój, oddaje ci w posiadanie, leżący na polu, a niewiadomo kto go zabił, -  [2] »Wyjdą wtedy starsi twoi, i sędziowie twoi, i rozmierzą do miast, które wokoło zabitego; [3] »A miasto, które okaże się najbliższém zabitego, - wezmą starsi miasta tego jałowicę, którą się nie posługiwano, która nie ciągnęła jeszcze w jarzmie, -  [4] »I zawiodą starsi tego miasta ową jałowicę w dolinę niewzruszaną, która nie zaorana, ani zasiana, i załamią tam kark jałowicy w dolinie; [5] »I przystąpią kapłani, synowie Lewi, - gdyż wybrał ich Wiekuisty, Bóg twój, aby Mu służyli i błogosławili w imieniu Wiekuistego, a według orzeczenia ich rozstrzygany zostaje każdy spór, i każde uszkodzenie; [6] »A wszyscy starsi owego miasta, najbliżsi zabitego, umyją ręce swoje nad jałowicą, której kark załamano w dolinie, -  [7] »I oświadczą i powiedzą: "Ręce nasze nie przelały krwi tej, a oczy nasze nie widziały! [8] »Wybacz ludowi Twemu, Israelowi, któryś wyzwolił Wiekuisty, a nie dopuszczaj krwi niewinnej wpośród ludu Twego, Israela, - i niechaj wybaczoną im będzie ta krew!" [9] »A ty ścieraj krew niewinnego z pośród siebie, jeżeli chcesz czynić co prawe w oczach Wiekuistego. [10] »Gdy wyruszysz na wojnę przeciw wrogom twoim, a wyda ich Wiekuisty, Bóg twój, w ręce twoje, i zabierzesz z nich do niewoli, -  [11] »A zobaczysz między zabranymi niewiastę nadobnej postaci, i rozmiłujesz się w niej, i zechcesz pojąć ją sobie za żonę, -  [12] »Wtedy wprowadzisz ją do domu twego, i niechaj ostrzyże głowę swą, i obetnie paznokcie swoje, -  [13] »I zdejmie szatę niewoli swojej z siebie, i zamieszka w domu twoim, opłakując ojca swego i matkę swą przez miesiąc czasu, - poczém możesz przyjść do niej, i pojąć ją, aby została żoną twoją; [14] »A gdyby nie podobała ci się więcej, puścisz ją wedle woli swojej, ale nie sprzedasz jej za pieniądze: nie panuj nad nią, za to, żeś shańbił ją! [15] »Gdyby miał kto dwie żony, jednę kochaną, a drugą znienawidzoną, i urodziłyby mu synów, kochana i znienawidzona, a byłby syn pierworodny znienawidzonej: [16] »Wtedy rozdzielając między synów swoich to, co posiada, nie będzie mógł dać pierwszeństwa synowi ukochanej, nad synem znienawidzonej, pierworodnym; [17] »Lecz pierworodnego syna znienawidzonej uzna, aby mu oddać część podwójną wszystkiego, co u niego się znajduje; ponieważ on pierwiastkiem siły jego: jego jest prawo pierworodztwa. [18] »Jeżeliby miał kto syna rozpustnego i krnąbrnego, któryby nie słuchał głosu ojca swego, i głosu matki swojej, a karcili go, ale nie słucha ich; [19] »Wezmą go wtedy ojciec i matka jego, i zaprowadzą do starszych miasta, i do bramy miejsca swego; [20] »I powiedzą do starszych miasta swego: "ten syn nasz rozpustny jest i krnąbrny, nie słucha głosu naszego, - żarłok jest i opój!" [21] »I ukamionują go wszyscy mieszkańcy miasta jego kamieniami, na śmierć; i tak wyplenisz zło z pośród siebie, - a cały Israel usłyszy, i ulęknie się. [22] »A gdyby znalazł się na kim grzech śmiertelny, a stracony by został, a powiesiłbyś go na drzewie, -  [23] »Niechaj nie przenocuje trup jego na drzewie, lecz pochować pochowasz go tegoż samego dnia, - bo przekleństwem Bożém powieszony, - a nie kalaj ziemi twojej, którą Wiekuisty, Bóg twój, oddaje ci w posiadanie. 
«  5 Księga Mojżeszowa 20 5 Księga Mojżeszowa 21 5 Księga Mojżeszowa 22  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).