Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 22
«  5 Księga Mojżeszowa 21 5 Księga Mojżeszowa 22 5 Księga Mojżeszowa 23  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Nie będziesz spoglądał na wołu brata twego, albo na owcę jego, zabłąkanych, a ociągał się od nich: napowrót odprowadzisz je do brata twojego. [2] »A gdyby nie był blizkim brat twój, albo nie znałbyś go, zapędź je do domu swego, i niechaj będą u ciebie, póki nie odszuka ich brat twój, a wtedy zwrócisz mu je. [3] »Tak téż postąpisz z osłem jego; i tak postąpisz z szatą jego, i tak postąpisz z każdą zgubą brata twego, któraby mu zaginęła, a znajdziesz ją: nie wolno ci się ociągać. [4] »Nie będziesz spoglądał na osła brata twego, albo na wołu jego, upadłych na drodze, a ociągał się od nich: podźwignij je razem z nim. [5] »Niech nie będzie strój mężczyzny na kobiecie, i niechaj nie obłóczy się mężczyzna w szatę kobiety, - gdyż ohydą Wiekuistemu, Bogu twojemu, każdy który to czyni. [6] »Gdyby się nadarzyło gniazdo ptasie przed tobą w drodze na jakiemkolwiek drzewie, albo na ziemi, z pisklętami albo jajeczkami, a matka siedzi na pisklętach albo jajeczkach, - nie zabieraj wtedy matki wraz z młodemi; [7] »Wolno puścisz matkę, a młode możesz zabrać sobie, - aby dobrze ci się wiodło, i abyś długo żył. [8] »Gdy zbudujesz dom nowy, zrobisz poręcz wokoło dachu twojego, - abyś nie sprowadził krwi na dom twój, gdyby kto spadł z niego. [9] »Nie posiewaj winnicy twojej gatunkiem mieszanym, aby nie popadł świątyni plon, nasienie, któreś wysiał, - i urodzaj winnicy. [10] »Nie będziesz orał wołem i osłem razem. [11] »Nie odziejesz się w szaty mieszane z wełny i lnu razem. [12] »Sznurki porobisz sobie na czterech krajach okrycia twego, którém się okrywasz. [13] »Gdy pojmie kto żonę, i pójdzie do niej, i znienawidzi ją, -  [14] »A będzie zarzucał jej zmyślone rzeczy, rozpuści o niej złą wieść, i powié: kobietę tę pojąłem, a zbliżywszy się do niej, nie znalazłem u niej dziewictwa, -  [15] »Wezmą tedy ojciec dziewczyny, i matka jej, i wyniosą oznaki dziewictwa dziewczyny owej przed starszych miasta, do bramy; [16] »I powié ojciec dziewczyny do starszych: "córkę moję oddałem mężowi temu za żonę, on zaś znienawidził ją", [17] »A oto zarzuca jej zmyślone rzeczy, mówiąc: nie znalazłem u córki twojej dziewictwa, ale oto oznaki dziewictwa córki mojej, - i rozłożą szatę przed starszymi miasta; [18] »Wezmą wtedy starsi miasta męża tego i skarcą go; [19] »I skażą go na sto srebrników, i oddadzą je ojcu dziewczyny, ponieważ rozpuścił złą wieść o dziewicy izraelskiej; ona zaś pozostanie żoną jego, nie będzie jej mógł rozwieść po wszystkie dni swoje. [20] »Gdyby wszakże prawdą była rzecz ta, - nie znalazły się oznaki dziewictwa u dziewczyny owej: [21] »Wtedy wywiodą dziewczynę ku drzwiom domu ojca jej, i ukamionują ją mieszkańcy miasta jej kamieniami, i umrze za to, że dopuściła się haniebnego czynu w Israelu, popełniwszy nierząd w domu ojca swego; i tak wyplenisz zło z pośród siebie. [22] »Gdyby znaleziony był kto, obcujący z kobietą zamężną, niechaj umrą oboje, i mężczyzna obcujący z kobietą, i kobieta: i wyplenisz zło z Israela. [23] »Gdyby była panna, dziewica zaręczona mężczyźnie, a napotkałby ją kto w mieście, i obcował z nią: [24] »Wywiedziecie tedy oboje do bramy tego miasta i ukamionujesz ich kamieniami, aż umrą; dziewczynę za to, że nie wołała w mieście, mężczyznę zaś za to, że shańbił żonę bliźniego swego: i wyplenisz zło z pośród siebie. [25] »Jeżeliby wszakże na polu napotkał kto dziewicę zaręczoną, a porwawszy ją, obcował z nią, - umrze wtedy mężczyzna, który obcował z nią, sam; [26] »Dziewczynie zaś nie uczynisz nic; nie ciąży na dziewczynie grzech śmiertelny; bo jak gdyby kto powstał na bliźniego swego, i zamordował go, tak i sprawa ta. [27] »Wszak na polu ją spotkał, - mogła wołać dziewica zaręczona, ale nie było nikogo któryby ją ocalił. [28] »Gdyby téż kto napotkał pannę, dziewicę niezaręczoną, a porwałby ją, i obcował z nią, a zastanoby ich, -  [29] »Da wtedy mężczyzna obcujący z nią, ojcu dziewczyny pięćdziesiąt srebników, i będzie mu żoną, przeto że ją shańbił; nie będzie jej mógł rozwieść po wszystkie dni swoje. [30] »(23:1) Nie pojmie nikt żony ojca swego, i nie odkryje poły ojca swego! 
«  5 Księga Mojżeszowa 21 5 Księga Mojżeszowa 22 5 Księga Mojżeszowa 23  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).