Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 28
«  5 Księga Mojżeszowa 27 5 Księga Mojżeszowa 28 5 Księga Mojżeszowa 29  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jeżeli tedy pilnie słuchać będziesz głosu Wiekuistego, Boga twojego, przestrzegając i wypełniając wszystkie przykazania Jego, które ci przykazuję dzisiaj, wtedy wyniesie cię Wiekuisty, Bóg twój, wyżej nad wszystkie narody ziemi. [2] »I przyjdą na cię wszystkie te błogosławieństwa i dosięgną cię, jeżeli posłusznym będziesz głosowi Wiekuistego, Boga twojego. [3] »Błogosławiony będziesz w mieście, i błogosławiony będziesz na polu; [4] »Błogosławiony owoc żywota twego, i owoc ziemi twojej, i owoc bydła twojego; płód rogacizny twojej, i przychowek trzód twoich; [5] »Błogosławiony kosz twój, i dzieża twoja. [6] »Błogosławiony będziesz wchodząc, i błogosławiony wychodząc. [7] »Poda Wiekuisty, Bóg twój, wrogów twoich, którzy powstaną, przeciw tobie, porażonych przed obliczem twojém; drogą jedną wyciągną przeciw tobie, a siedmią drogami pierzchać będą przed obliczem twojém; [8] »Przekaże ci Wiekuisty błogosławieństwo w spichrze twoje i na wszelkie przedsięwzięcie ręki twojej, i pobłogosławi ci na ziemi, którą Wiekuisty, Bóg twój, oddaje tobie. [9] »Ustanowi cię Wiekuisty ludem Swoim poświęconym, jako zaprzysiągł tobie, - jeżeli będziesz przestrzegał przykazań Wiekuistego, Boga twojego i postępował drogami Jego; [10] »I obaczą wszystkie ludy ziemi, że imię Wiekuistego mianowane nad tobą, - i obawiać się będą ciebie. [11] »I nadmierzy ci Wiekuisty w dobrem, w owocu żywota twojego, i w płodzie bydła twojego, i w plonie roli twojej, na ziemi, o której zaprzysiągł Wiekuisty ojcom twoim, iż ją odda tobie. [12] »Otworzy ci Wiekuisty skarbnicę Swą dobroczynną, - niebo, aby dać deszcz ziemi twej w czasie swoim, i by błogosławić wszelkiej sprawie rąk twoich, że będziesz wypożyczał wielu narodom, sam zaś nie pożyczał. [13] »I uczyni cię Wiekuisty głową, a nie kończyną; i będziesz wciąż na wysokości, a nie będziesz w poniżeniu, jeżeli posłuszny będziesz przykazaniom Wiekuistego, Boga twojego, które ci przykazuję dzisiaj, abyś ich przestrzegał i je spełniał, -  [14] »A nie odstąpisz od wszystkich słów, które przykazuję ci dzisiaj, ani na prawo, ani na lewo, idąc za bóstwami cudzemi, by służyć im. [15] »Jeżelibyś wszakże nie słuchał głosu Wiekuistego, Boga twojego, by strzedz i spełniać wszystkie przykazania i ustawy Jego, które ci przykazuję dzisiaj, - przyjdą wtedy na cię wszystkie te przekleństwa i dosięgną cię: [16] »Przeklęty będziesz w mieście, i przeklęty będziesz na polu; [17] »Przeklęty kosz twój, i dzieża twoja; [18] »Przeklęty owoc żywota twego, i owoc ziemi twojej, płód rogacizny twojej, i przychowek trzód twoich; [19] »Przeklęty będziesz wchodząc, i przeklęty wychodząc; [20] »Ciśnie Wiekuisty na cię klątwę, popłoch i zatratę na każdą sprawę rąk twoich, którą się zajmiesz, póki nie będziesz wytępiony, i póki nie zginiesz nagle za niegodziwość postępków twoich, przeto żeś opuścił Mnie. [21] »Przyczepi Wiekuisty do ciebie mór, aż zgładzi cię z ziemi, do której idziesz, abyś ją posiadł. [22] »Porazi cię Wiekuisty suchotami, i zimnicą, i gorączką, i zapaleniem, i posuchą, i śniecią, i rdzą, - i prześladować cię będą, aż zginiesz. [23] »I będzie niebo, które nad głową twoją miedzią, a ziemia, która pod tobą, żelazem. [24] »Przemieni Wiekuisty deszcz ziemi twojej w pył i proch; z nieba padać będzie na ciebie, aż zniszczejesz. [25] »Poda cię Wiekuisty porażonym przed obliczem wrogów twoich; drogą jedną wyciągniesz przeciw nim, a siedmią drogami pierzchniesz przed nim, - i będziesz straszydłem dla wszystkich królestw ziemi. [26] »A będą trupy twoje żerem wszelkiemu ptactwu nieba, i zwierzowi ziemi, a nikt nie spłoszy. [27] »Porazi cię Wiekuisty trądem Micraimu, i krwawicami, i krostami, i strupami z których nie zdołasz się wyleczyć. [28] »Porazi cię Wiekuisty obłędem i ślepotą, i stępieniem umysłu; [29] »I będziesz chodził omackiem w południu, jako chodzi omackiem ślepy w ciemności; a nie powiedzie ci się na drogach twoich, - i będziesz jeno ciemiężony i ograbiany codzień, a nikt nie wspomoże. [30] »Żonę sobie narzeczesz, a kto inny położy się z nią, dom zbudujesz, a nie zamieszkasz w nim; winnicę zasadzisz, a użytkować z niej nie będziesz. [31] »Wół twój - zarznięty w oczach twoich, a nie będziesz jadł z niego; osioł twój - porwany z przed oblicza twego, a nie wróci do ciebie; trzody twe oddane wrogom twoim, a nikt ci nie pomoże. [32] »Synowie twoi i córki twe wydane ludowi obcemu, a oczy twoje patrzą na to, i tęsknią za nimi dzień cały, ale bezsilna ręka twoja. [33] »Plon ziemi twojej i wszystek trud twój będzie pożerał lud, którego nie znałeś, a będziesz tylko ciemiężony i dręczony po wszystkie dni. [34] »I będziesz szalał na widok oczu twoich, jaki zobaczysz. [35] »Porazi cię Wiekuisty trądem złośliwym na kolanach i na goleniach, z którego nie zdołasz się wyleczyć, od stopy nogi twej, do ciemienia twojego. [36] »Zawiedzie Wiekuisty ciebie, i króla twego, którego ustanowisz nad sobą, do narodu, którego nie znałeś, - ani ty, ani ojcowie twoi, a będziesz tam służył bogom cudzym drewnu i kamieniom. [37] »I będziesz straszydłem, baśnią i pośmiewiskiem u wszystkich ludów, do których uprowadzi cię Wiekuisty. [38] »Zasiew obfity wyniesiesz na pole, - a mało zbierzesz, - bo wyniszczy to szarańcza. [39] »Winnice zasadzisz i uprawisz ale wina nie będziesz pił, ani zbierał, - bo pożre je robactwo. [40] »Oliwniki będziesz miał na całej dziedzinie twojej, ale oliwą namaszczać się nie będziesz, bo opadną oliwki twoje. [41] »Synów i córki napłodzisz, ale nie będą twoje, bo pójdą w niewolę. [42] »Wszystkie drzewa twoje, i plon ziemi twojej przywłaszczy sobie świerszcz. [43] »Cudzoziemiec, który wpośród ciebie, wyniesie się nad tobą wyżej i wyżej; a ty będziesz schodził niżej i niżej. [44] »On ci będzie pożyczał, a ty mu pożyczać nie będziesz; on będzie głową, a ty będziesz kończyną. [45] »I przyjdą na cię wszystkie przekleństwa te, i prześladować cię będą, i ogarną cię aż zginiesz, przeto, żeś nie słuchał głosu Wiekuistego, Boga twojego, by przestrzegać przykazań i ustaw Jego, które ci zalecił. [46] »A będą one znamieniem i oznaką na tobie i na rodzie twoim na wieki. [47] »Dlatego, żeś nie służył Wiekuistemu, Bogu twojemu, z radością i uciechą serca, przy dostatku wszystkiego. -  [48] »Będziesz służył wrogowi twojemu, którego naszle na ciebie Wiekuisty, o głodzie, i w pragnieniu, i w nagości, i w niedostatku wszelkim; i włoży jarzmo żelazne na szyję twoję, aż cię wytępi. [49] »Nawiedzie Wiekuisty na ciebie naród zdaleka, z krańca ziemi, gdyby lotem orła, - naród, którego języka nie zrozumiesz; [50] »Naród srogiego wejrzenia, który nie uwzględni starca, ani użali się nad młodzieńcem. [51] »I będzie pożerał płód bydła twojego, i płód ziemi twojej, aż cię zniszczy, tak że nie zostawi ci ani zboża, ani wina, ani oliwy, ani płodu rogacizny twojej, ani przychówku trzód twoich, aż cię zgubi. [52] »I będzie cię oblegał we wszystkich bramach twoich, aż upadną mury twe wysokie i warowne, na których polegasz, na całej ziemi twojej; i tak oblegać cię będzie we wszystkich bramach twoich, na całej ziemi twojej, którą ci oddał Wiekuisty, Bóg twój; [53] »I będziesz jadł płód żywota twego, ciało synów i córek twoich, które dał ci Wiekuisty, Bóg twój, - w owem oblężeniu i ściśnieniu, którém cię ściśnie wróg twój. [54] »Mąż tkliwy w pośród ciebie i najbardziej wypieszczony będzie chciwie poglądał na brata swojego, i na żonę łona swego, i pozostałe dzieci swe, które jeszcze zostawił, -  [55] »Nie użyczając nikomu z nich ciała dzieci swych, które pożerać będzie; ponieważ nie zostało mu nic w oblężeniu i ściśnieniu, którém cię ściśnie wróg twój we wszystkich bramach twoich. [56] »Najtkliwsza téż wpośród ciebie, i najbardziej wypieszczona, która nie nawykła była stopy swojej stawiać na ziemię dla pieszczoty i delikatności, będzie chciwie poglądała na męża łona swego, i na syna swego, i na córkę swą, -  [57] »Nie użyczając im błony, która wychodzi z niej, i dzieci, które rodzi; bo je pożre w niedostatku wszystkiego skrycie, w oblężeniu i ściśnieniu, którém ściśnie cię wróg twój w bramach twoich, -  [58] »Jeżeli nie będziesz starannie spełniał wszystkich słów zakonu tego, napisanych w tej księdze, żebyś się obawiał tego imienia sławnego i groźnego, - Wiekuistego Boga twojego; [59] »Odznaczy wtedy Wiekuisty klęski twoje, i klęski potomstwa twojego, jako klęski wielkie i trwałe, i choroby złe i długie. [60] »I zwróci na ciebie wszystkie niemoce Micraimu, których się tak lękałeś, i przylgną one do ciebie; [61] »Wszelką téż chorobę, i wszelką klęskę, nie napisaną w księdze zakonu tego, przywiedzie Wiekuisty na cię, aż cię wytępi. [62] »I zostanie was garstka nieliczna, zamiast coście byli jako gwiazdy nieba w mnóstwie; przeto, żeś nie słuchał głosu Wiekuistego, Boga twojego. [63] »I stanie się, że jako rad był Wiekuisty świadczyć wam dobrze, i rozmnażać was; tak rad będzie Wiekuisty gubić was i tępić, - i wyplenieni będziecie z ziemi, do której idziesz, abyś ją posiadł. [64] »I rozproszy cię Wiekuisty między wszystkie ludy, od krańca ziemi, do krańca ziemi, i będziesz tam służył bogom cudzym, których nie znałeś, ani ty, ani ojcowie twoi, - drewnu i kamieniom. [65] »Ale i między narodami tymi nie wytchniesz, ani znajdzie odpoczynku stopa twoja, - i da ci tam Wiekuisty serce drżące, i zanik oczu, i boleść duszy. [66] »I będzie życie twoje zawieszone przed tobą, - i będziesz w postrachu nocą i dniem, i nie będziesz pewien życia twojego. [67] »Zrana powiesz: »gdyby téż nastał wieczór!« a wieczorem powiesz: »gdyby téż nastał poranek!« - dla trwogi serca twego, która cię ogarnie, i dla widoku oczu twoich, jaki zobaczysz. [68] »I wróci cię Wiekuisty do Micraim w okrętach, drogą, o której ci powiedziałem: nie ujrzysz jej więcej; i będziecie się tam zaprzedawali wrogom waszym za niewolników i za niewolnice, ale nikt nie kupi!« 
«  5 Księga Mojżeszowa 27 5 Księga Mojżeszowa 28 5 Księga Mojżeszowa 29  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).