Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 29
«  5 Księga Mojżeszowa 28 5 Księga Mojżeszowa 29 5 Księga Mojżeszowa 30  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(28:69) Oto słowa przymierza, które rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi zawrzeć z synami Israela na ziemi Moab, - oprócz przymierza, które był zawarł z nimi przy Chorebie. [2] »(29:1) I zawołał Mojżesz do całego Israela, i rzekł do nich: "Wyście widzieli wszystko, co uczynił Wiekuisty w oczach waszych, w ziemi Micraim, Faraonowi, i wszystkim sługom jego, i całej ziemi jego; [3] »(29:2) Owe doświadczenia wielkie, które widziały oczy twoje, owe znamiona i cuda wielkie; [4] »(29:3) Ale nie dał wam Wiekuisty serca, aby zrozumieć, ani oczu, aby widzieć, ani uszu, aby słyszeć, aż po dziś dzień. [5] »(29:4) I prowadziłem was czterdzieści lat po pustyni, nie zwiotszały szaty wasze na was, i obuwie twoje nie zbutwiało na nodze twojej; [6] »(29:5) Aniście chleba nie jadali, aniście wina i mocnych napojów nie pijali, abyście poznali, żem Ja Wiekuisty, Bóg wasz. [7] »(29:6) A gdyście przyszli na ono miejsce, wystąpił Sychon, król Cheszbonu, i Og, król Baszanu, przeciw wam do walki, i poraziliśmy ich, [8] »(29:7) I zabraliśmy kraj ich, i oddaliśmy go w udziale Reubenidom i Gadydom, i połowie pokolenia Menaszy. [9] »(29:8) I tak przestrzegajcie słów przymierza tego, i spełniajcie je, aby się wam szczęściło we wszystkiem, co czynić będziecie. [10] »(29:9) Stoicie dziś wszyscy przed obliczem Wiekuistego, Boga waszego: naczelnicy pokoleń waszych, starsi, urzędnicy wasi, wszyscy mężowie Israela: [11] »(29:10) Dzieci wasze, żony wasze, i obcy, który w obozie twoim; od rąbiącego drwa, do czerpiącego wody twoje; [12] »(29:11) Abyś wszedł w przymierze Wiekuistego, Boga twojego, i w zaprzysiężoną umowę z Nim, którą Wiekuisty, Bóg twój, zawiera z tobą dziś; [13] »(29:12) Aby cię ustanowił dzisiaj ludem Swym, a był Bogiem twoim, jako ci zapowiedział, i jako przysiągł ojcom twoim Abrahamowi, Ic'hakowi, i Jakóbowi. [14] »(29:13) A nie z wami tylko samymi zawieram dzisiaj to przymierze i tę umowę zaprzysiężoną, -  [15] »(29:14) Lecz z każdym, który tu z wami stoi dziś przed obliczem Wiekuistego, Boga waszego, i którego tu niema z wami dzisiaj. [16] »(29:15) Bo wam wiadomo, jakośmy przebywali w Micraim, i jakośmy przechodzili wpośród narodów, mimo któreście przeszli; [17] »(29:16) I widzieliście ohydy ich, i obmierzłości ich, drewno i kamień, srebro i złoto, które u nich. [18] »(29:17) Może jest między wami mężczyzna albo niewiasta, rodzina albo pokolenie, których serce się odwraca dziś od Wiekuistego, Boga waszego, aby pójść i służyć bogom narodów tych; może jest między wami zaród wydający jad i piołun; [19] »(29:18) Który słysząc słowa zaklęcia tego, chełpiłby się w sercu swojém mówiąc: spokojny będę, gdy w żądzach serca mego będę postępował, - aby zgładzić napojone wraz z spragnioném... [20] »(29:19) Nie zechce Wiekuisty przebaczyć takiemu, ale wspłonie wtedy gniew Wiekuistego, i żarliwość Jego przeciw temu, i legnie na nim całe przekleństwo napisane w tej księdze, i zgładzi Wiekuisty imię jego z pod nieba. [21] »(29:20) I oddzieli go Wiekuisty na zagubę ze wszystkich pokoleń Israela, według wszystkich przekleństw przymierza, napisanego w tej księdze zakonu. [22] »(29:21) I powié ród potomny, dzieci wasze, które powstaną po was, i cudzoziemiec, który przyjdzie z krainy dalekiej, gdy zobaczą klęski ziemi tej, i niemoce, któremi wyniszczył ją Wiekuisty: [23] »(29:22) Siarką i solą, - pogorzeliskiem - cała jej gleba; ani obsiewaną jest, ani rodzić może, ani wschodzić na niej jakakolwiek trawa, jako zwalisko Sedomu i Amory, Admy i Ceboim, które zwalił Wiekuisty w gniewie Swoim i w zapalczywości Swojej. [24] »(29:23) I pomyślą wszystkie narody: "czemuż uczynił tak Wiekuisty ziemi tej, za co żar tego gniewu wielkiego?" [25] »(29:24) I odpowiedzą: "za to, że opuścili przymierze Wiekuistego, które zawarł z nimi, gdy ich wywiódł z ziemi Micraim, -  [26] »(29:25) A poszli i służyli bogom cudzym, i korzyli się im, bogom, których nie znali, i których nie przeznaczył im; [27] »(29:26) Przeto wspłonął gniew Wiekuistego przeciw ziemi tej, że nawiódł na nią wszelkie przekleństwo napisane w księdze tej; [28] »(29:27) I wytrącił ich Wiekuisty z ziemi ich, w gniewie, i w zapalczywości, i w oburzeniu wielkiém, i rzucił ich na ziemię cudzą, jako dziś!" [29] »(29:28) Co tajne należy do Wiekuistego, Boga naszego; ale co jawne - do nas i do synów naszych na wieki, abyśmy spełniali wszystkie słowa zakonu tego. 
«  5 Księga Mojżeszowa 28 5 Księga Mojżeszowa 29 5 Księga Mojżeszowa 30  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).