Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 30
«  5 Księga Mojżeszowa 29 5 Księga Mojżeszowa 30 5 Księga Mojżeszowa 31  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy tedy przyjdą na cię wszystkie te rzeczy, błogosławieństwo i przekleństwo, którem przedłożył tobie, - a weźmiesz je do serca swego wpośród wszystkich narodów, między które rzuciłby cię Wiekuisty, Bóg twój, -  [2] »I nawrócisz się do Wiekuistego, Boga twojego, i posłuchasz głosu Jego, we wszystkiem, co ci przykazuję dzisiaj - ty, i dzieci twoje, całém sercem i całą duszą twoją, -  [3] »Zwróci wtedy Wiekuisty, Bóg twój, brańców twoich, i zmiłuje się nad tobą; a przywróci i zgromadzi cię z pośród wszystkich ludów, między które rozproszył cię Wiekuisty, Bóg twój. [4] »Choćby byli wygnańcy twoi na krańcu nieba, - i ztamtąd zgromadzi cię Wiekuisty, Bóg twój, i ztamtąd cię zbierze, -  [5] »A sprowadzi cię Wiekuisty, Bóg twój, do ziemi, którą posiadali ojcowie twoi, i posiędziesz ją; i obdarzy cię, i rozmnoży bardziej niż praojców twoich. [6] »I usposobi Wiekuisty, Bóg twój, serce twoje, i serce potomstwa twego, abyś miłował Wiekuistego, Boga twego, całém sercem i całą duszą twoją, - gwoli życiu twojemu. [7] »I obróci Wiekuisty, Bóg twój, wszystkie te przekleństwa na wrogów twoich, na nieprzyjaciół twoich, którzy cię prześladowali; [8] »Ty zaś nawrócisz się, i będziesz słuchał głosu Wiekuistego, i spełniał wszystkie przykazania Jego, które ci przykazuję dzisiaj; [9] »I nadmierzy ci Wiekuisty, Bóg twój, w każdej sprawie rąk twoich, w owocu żywota twego, i w płodzie bydła twojego, i w plonie roli twojej, - ku dobru twojemu; gdyż znowu rad tobie będzie Wiekuisty, by dobrze ci świadczyć, jako rad był ojcom twoim, -  [10] »Jeżeli będziesz słuchał głosu Wiekuistego, Boga twojego, przestrzegając przykazań i ustaw Jego, - napisanych w księdze zakonu tego, jeżeli nawrócisz się do Wiekuistego, Boga twojego, całém sercem twojém, i całą duszą twoją! [11] »Gdyż przykazanie to, które ci przykazuję dzisiaj, ani niedościgłém dla ciebie ani dalekiém; [12] »Nie na niebie ono, żebyś rzekł: któż wstąpi dla nas do nieba, aby go nam dostał, i obwieścił je, abyśmy je pełnili! [13] »Ani za morzem ono, abyś rzekł: kto przeprawi się dla nas za morze, i dostanie go nam, i obwieści je, abyśmy je pełnili!" [14] »Lecz nader bliskiém tobie słowo to: w ustach ono twoich, i w sercu twojém, abyś je pełnił! [15] »Patrz, składam przed tobą dzisiaj życie i dobro, śmierć i zło; [16] »Albowiem rozkazuję ci dzisiaj miłować Wiekuistego, Boga twojego, postępować drogami Jego, i przestrzegać przykazań, i ustaw, i praw Jego, abyś żył, i rozmnażał się, i aby błogosławił ci Wiekuisty, Bóg twój, na ziemi, do której idziesz, abyś ją posiadł; [17] »Jeżeli się zaś odwróci serce twoje, a nie usłuchasz i dasz się odwieść, i ukorzysz się bogom cudzym, i będziesz służył im, -  [18] »Oświadczam wam dzisiaj, że zginąć poginiecie, nie przedłużycie dni na ziemi, do której przechodzisz za Jarden, abyś tam wszedł i posiadł ją. [19] »Świadczę się przed wami dzisiaj niebem i ziemią: życie i śmierć składam przed tobą, błogosławieństwo i przekleństwo; wybierz życie, abyś żył ty, i potomstwo twoje, -  [20] »Miłując Wiekuistego, Boga twojego, słuchając głosu Jego, i lgnąc do Niego, - gdyż to jest życie twoje i przedłużeniem dni twoich, - abyś pozostał na ziemi, o której przysiągł Wiekuisty ojcom twoim, Abrahamowi, Ic'hakowi i Jakóbowi, iż ją odda im». 
«  5 Księga Mojżeszowa 29 5 Księga Mojżeszowa 30 5 Księga Mojżeszowa 31  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).