Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 6
«  5 Księga Mojżeszowa 5 5 Księga Mojżeszowa 6 5 Księga Mojżeszowa 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A oto przykazania, ustawy i prawa, których rozkazał Wiekuisty, Bóg wasz, nauczyć was, abyście je spełniali na ziemi, do której idziecie, by ją posiąść: [2] »Żebyś się obawiał Wiekuistego, Boga twojego, przestrzegając wszystkich ustaw i przykazań Jego, które ci przykazuję, - ty i synowie twoi, i synowie synów twoich, po wszystkie dni życia twego, - i aby się przedłużyły dni twoje; [3] »Abyś słuchał Israelu, a starał się to spełnić, aby ci dobrze było, i żebyście się rozmnożyli bardzo, - jako przyrzekł ci Wiekuisty, Bóg ojców twoich, - na ziemi, opływającej mlekiem i miodem. [4] »Słuchaj, Israelu! Wiekuisty, Bóg nasz, Wiekuisty - jedyny! [5] »A będziesz miłował Wiekuistego, Boga twojego, całém sercem twojém, i całą duszą twoją, i całą mocą twoją. [6] »I niechaj będą słowa te, które ci przykazuję dzisiaj, na sercu twojém! [7] »I wpajaj je dzieciom twoim, i rozmawiaj o nich, bawiąc w domu twoim, i idąc drogą, i kładąc się, i wstawając. [8] »I nawiążesz je jako znak na rękę twoję, i niechaj będą przepaską między oczyma twojemi. [9] »I napiszesz je na podwojach domu twego, i na bramach twoich! [10] »A gdy wprowadzi cię Wiekuisty, Bóg twój, do ziemi, którą zaprzysiągł ojcom twoim, Abrahamowi, Ic'hakowi, i Jakóbowi, że ją da tobie, - miasta wielkie i piękne, których nie budowałeś; -  [11] »I domy pełne dóbr wszelakich, których nie napełniałeś; - i studnie wyciosane, których nie wyciosałeś; winnice i oliwnice, których nie sadziłeś, - a będziesz pożywał, i nasycisz się, -  [12] »Strzeżże się, abyś nie zapomniał Wiekuistego, który cię wywiódł z ziemi Micraim, z domu niewoli! [13] »Wiekuistego, Boga twojego, obawiaj się, i Jemu służ, i na imię Jego przysięgaj! [14] »Nie uganiajcie się za bogami cudzymi, z pośród bóstw ludów, które wokoło was! [15] »Gdyż Bogiem żarliwym - Wiekuisty, Bóg twój, w pośród ciebie; aby nie wspłonął gniew Wiekuistego, Boga twojego, przeciw tobie, a nie wytępił cię z oblicza ziemi! [16] »Nie doświadczajcie Wiekuistego, Boga waszego, jakeście doświadczali Go w Massa! [17] »Ściśle przestrzegajcie przykazań Wiekuistego, Boga waszego, i świadectw jego, i ustaw Jego, które ci przykazał. [18] »A czyń, co prawe i dobre w oczach Wiekuistego, aby ci się dobrze wiodło, i abyś poszedł i zdobył ową ziemię piękną, którą zaprzysiągł Wiekuisty ojcom twoim; [19] »Aby wyrugował wszystkich wrogów twoich przed tobą, jako wyrzekł Wiekuisty. [20] »Gdy zapyta cię syn twój w przyszłości, i powie: "Cóż to za świadectwa, i ustawy i prawa, które przykazał wam Wiekuisty, Bóg nasz?" [21] »Odpowiesz wtedy synowi twemu: "Niewolnikami byliśmy Faraona w Micraim, i wywiódł nas Wiekuisty z Micraim ręką przemożną; [22] »I czynił Wiekuisty znamiona, i cuda wielkie i dotkliwe nad Micraim, nad Faraonem i nad całym domem jego w oczach naszych; [23] »A nas wywiódł ztamtąd, aby zaprowadzić nas, i oddać nam ziemię, którą zaprzysiągł ojcom naszym. [24] »I przykazał nam Wiekuisty spełniać wszystkie te ustawy, - obawiać się Wiekuistego, Boga naszego, aby nam dobrze było po wszystkie dni, aby nam życie zachować, jako i dziś. [25] »I będzie to zasługą naszą, gdy będziemy się starali spełniać cały ten zakon przed Wiekuistym, Bogiem naszym, jako przykazał nam. 
«  5 Księga Mojżeszowa 5 5 Księga Mojżeszowa 6 5 Księga Mojżeszowa 7  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).