Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 8
«  5 Księga Mojżeszowa 7 5 Księga Mojżeszowa 8 5 Księga Mojżeszowa 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wszystkie przykazania, które nakazuję wam dzisiaj, starajcie się spełniać, abyście żyli, i rozmnożyli się, i weszli i zdobyli ziemię, którą zaprzysiągł Wiekuisty ojcom waszym; [2] »A pamiętaj na całą drogę, którą cię prowadził Wiekuisty, Bóg twój, oto już czterdzieści lat po pustyni, aby cię ukorzyć, aby cię doświadczyć i poznać, co w sercu twojém, - czy będziesz przestrzegał przykazań Jego, czy téż nie? [3] »Przeto upokarzał cię, i morzył cię głodem, i karmił cię manną, którejś nie znał ani znali ojcowie twoi, - aby ci pokazać, iż nie samym chlebem żyje człowiek, ale i przez każde wyrzeczenie ust Wiekuistego, żyć może człowiek; [4] »Odzież twoja nie zwiotszała na tobie, a noga twoja nie nabrzmiała - oto już czterdzieści lat. [5] »I tak poznaj w sercu swojém, że jako naucza człowiek syna swego, tak Wiekuisty, Bóg twój, naucza ciebie! [6] »Przestrzegaj tedy przykazań Wiekuistego, Boga twojego, abyś chodził drogami Jego, i obawiał się Go; [7] »Albowiem Wiekuisty, Bóg twój, prowadzi cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie potoki wód, źródła i tonie wypływają po dolinach i górach; [8] »Do ziemi pszenicy, i jęczmienia, i winogradu, i fig, i granatowych drzew; do ziemi oliwników i miodu; [9] »Do ziemi, w której bez skąpienia będziesz pożywał chléb, i gdzie na niczém zbywać ci nie będzie; do ziemi, której kamienie żelazem, a z której gór wydobywać będziesz miedź; [10] »I będziesz jadł i nasycisz się; i będziesz błogosławił Wiekuistego, Boga twojego, za ziemię piękną, którą dał tobie. [11] »Strzeż się, abyś nie zapomniał Wiekuistego, Boga twego, abyś nie zaniedbał przykazań, i praw, i ustaw Jego, które ci dzisiaj nakazuję! [12] »By gdy jeść będziesz do syta, i domy piękne pobudujesz, a zamieszkasz w nich, -  [13] »A rogacizny i trzód ci się namnoży, srebra téż i złota ci się namnoży, i wszystko co twoje się rozmnoży, -  [14] »Nie wyniosło się serce twoje, abyś zapomniał Wiekuistego, Boga twojego, który cię wywiódł z ziemi Micraim, z domu niewoli, -  [15] »Który cię przeprowadził przez tę pustynię wielką i straszną, gdzie żmije, węże jadowite, i niedźwiadki, i susza bezwodna, a wytoczył ci wodę ze skały krzemiennej; [16] »Który karmił cię na pustyni manną, której nie znali ojcowie twoi, - aby cię ukorzyć i doświadczyć, aby ci dobrze uczynić w przyszłości twojej! -  [17] »Abyś nie rzekł w sercu swojém: siła moja i moc ręki mojej zdobyła mi te dobra; [18] »Lecz pamiętaj na Wiekuistego, Boga twojego, - iż On to jest, który ci użycza siły ku nabywaniu dóbr, - aby stwierdzić przymierze Swoje, które zaprzysiągł ojcom twoim, jako dziś widzisz. [19] »I będzie, gdy zapomnisz Wiekuistego, Boga twojego, a pójdziesz za bogami cudzymi, i będziesz im służył i korzył się im, - to ostrzegam was dzisiaj, że zginąć zginiecie! [20] »Jako narody, które Wiekuisty gubi przed wami, tak zginiecie i wy za to, że nie posłuchacie głosu Wiekuistego Boga waszego. 
«  5 Księga Mojżeszowa 7 5 Księga Mojżeszowa 8 5 Księga Mojżeszowa 9  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).