Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jozuego » Rozdział 12
«  Księga Jozuego 11 Księga Jozuego 12 Księga Jozuego 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A oto są królowie ziemi, których pokonali synowie Israela, a których kraj w posiadanie wzięli; po drugiej stronie Jordanu na wschodzie, kraj od potoku Arnon aż do góry Hermon i cały step ku wschodowi. [2] »Sychon król Emorejczyków, który zasiadał w Cheszbonie, panujący nad krajem od Aroeru, położonego nad wybrzeżem potoku Arnon, i od środka potoku i połowy Gileadu aż do potoku Jabok, stanowiącego granicę synów Ammonu, [3] »I od stepu aż do jeziora Kinneroth na wschodzie, i aż do morza stepowego czyli morza Solnego na wschodzie, w kierunku ku Beth Jeszymoth a dalej ku południowi u stóp stoków Pisgi. [4] »I dziedzinę Oga, króla Baszanu, który do szczątków Refaidów należał a zasiadał w Asztaroth i w Edrei. [5] »A panował nad górą Hermon, Salchą i całym Baszanem, aż do granicy Geszurytów i Maachitów i nad drugą połową Gileadu, aż do granicy Sychona, króla Heszbonu. [6] »Mojżesz, sługa Wiekuistego, i synowie Israela pokonali ich a oddał ziemię tę w dziedzictwo Reubenidom i Gadidom, i połowie pokolenia Manaszy. [7] »Ci zaś są królowie ziemi, których pokonał Jozue i synowie Israela po zachodniej stronie Jordanu, od Baal-Gad w kotlinie libańskiej, aż do góry gładkiej, która ku Seirowi się podnosi, a których kraj Jozue pokoleniom israelskim stosownie do oddziałów ich w dziedzictwo oddał. [8] »Na górach, w nizinie, w Arabie, u stoków górskich na stepie i w krainie południowej, dziedzinę Chitejczyków, Emorejczyków, Kanaanejczyków, Peryzejczyków, Chiwitów i Jebusytów. [9] »Król Jerycha, jeden; król Aj, które po boku Bethela, jeden; [10] »Król Jerozolimy, jeden; król Hebronu, jeden. [11] »Król Jarmuthu, jeden; król Lachisza, jeden. [12] »Król Eglonu, jeden; król Gezeru, jeden. [13] »Król Debiru, jeden; król Gederu, jeden. [14] »Król Hormy, jeden; król Aradu, jeden. [15] »Król Libny, jeden; król Adullamu, jeden. [16] »Król Makedy, jeden; król Bethela, jeden. [17] »Król Tapuachu, jeden; król Heferu, jeden. [18] »Król Afeku, jeden; król Szaronu, jeden. [19] »Król Madonu, jeden; król Hacoru, jeden. [20] »Król Szymro-Meronu, jeden; król Achszafu, jeden. [21] »Król Taanachu, jeden; król Megidda, jeden. [22] »Król Kedeszu, jeden; król Jokszeamu obok Karmelu, jeden. [23] »Król Doru, należącego do Nafat, jeden; król pogan z Gilgal, jeden. [24] »Król Tyrcy, jeden - wszystkich królów trzydzieści i jeden. 
«  Księga Jozuego 11 Księga Jozuego 12 Księga Jozuego 13  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).