Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jozuego » Rozdział 16
«  Księga Jozuego 15 Księga Jozuego 16 Księga Jozuego 17  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dla synów Józefa zaś przypadł udział od Jordanu naprzeciw Jerycha u wód jerychońskich ku wschodowi czyli ku stepowi, który ciągnie się od Jerycha ku górom do Bethel. [2] »Poczem ciągnie się granica od Bethel do Luz i skręca ku dziedzinie Arkijczyków do Ataroth. [3] »I spuszcza się ku zachodowi ku dziedzinie Jafletczyków aż do dziedziny dolnego Beth Horon i aż do Gezer a kończy się nad morzem. [4] »A synowie Józefa Menasze i Efraim otrzymali posiadłości dziedziczne: [5] »Była zaś dziedzina różnych rodów synów Efraima: Na wschodzie była granica ich posiadłości dziedzicznej Atroth Addar, zkąd biegła aż do górnego Beth Horon. [6] »Poczem ciągnie się granica aż do morza. Na północy był granicznym punktem Michmethath; zwraca się mianowicie granica ku wschodowi do Taanath Szylo zabiegając mimo niego ku wschodowi od Janocha. [7] »Z Janocha zaś skręca się ku Ataroth i Naarath, a stykając się z dziedziną Jerycha kończy się nad Jordanem. [8] »Z Tapuach bieży granica ku zachodowi do potoku Kana, a kończy się nad morzem. Oto posiadłość dziedziczna różnych rodów pokolenia synów Efraima. [9] »Do tego doszły jeszcze miasta synów Efraima, położone oddzielnie wpośród dziedzicznej posiadłości synów Manaszy, wszystkie miasta z siołami przyległemi. [10] »Nie wypędzili jednak Kanaanejczyków zamieszkałych w Gezer; i tak pozostali Kanaanejczycy wpośród Efraima aż po dzień dzisiejszy, a poddali się daninie pańszczyźnianej. 
«  Księga Jozuego 15 Księga Jozuego 16 Księga Jozuego 17  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).