Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jozuego » Rozdział 19
«  Księga Jozuego 18 Księga Jozuego 19 Księga Jozuego 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I wyszedł los drugi dla Szymeona, mianowicie dla różnych rodów pokolenia synów Szymeona. Mieściła się zaś dziedziczna posiadłość ich wpośród dziedzicznej posiadłości synów Judy. [2] »I dostały się im w dziedziczną posiadłość: Beer-Szeba, Szeba i Molada, [3] »Hacar Szual, Bala, Ecem; [4] »Eltholad, Bethul, Horma, [5] »Cyklag, Beth Markaboth, Hacar Susa; [6] »Beth Lebaoth, i Szaruchen - miast trzynaście z siołami ich przyległemi. [7] »En Rimmon, Ether i Aszan - miast cztery z siołami ich przyległemi. [8] »Do tego wszystkie sioła, położone dokoła tych miast aż do Baalath Beer, Ramy południa. Oto posiadłość dziedziczna różnych rodów pokolenia synów Szymeona. [9] »Z udziału synów Judy wziętą była dziedziczna posiadłość synów Szymeona; albowiem dział synów Judy był dla nich za duży, a przeto otrzymali synowie Szymeona posiadłość dziedziczną w pośród dziedzicznej posiadłości ich. [10] »I wyszedł los trzeci dla różnych rodów synów Zebuluna, sięgała zaś granica dziedzicznej posiadłości ich aż do Saryd. [11] »A ciągnie się granica ich po stronie zachodniej do Mareli, potrąca o Dabeszet i dotyka się potoku, płynącego po wschodniej stronie Jokneamu. [12] »Po stronie zaś wschodniej, ku wschodowi słońca, zwraca się od Saryd ku dziedzinie Kisloth Thabor, ciągnie się ku Daberath i wstępuje do Jafii. [13] »Ztamtąd ciągnie się po stronie wschodniej, ku wschodowi słońca, ku Gath Hefer, ku Eth Kacyn, biegnie dalej ku Rymmonowi i zwraca się do Nei. [14] »Poczem zwraca się granica wokoło niej na północ od Hanathon a kończy się w dolinie Iftach-El. [15] »Katath, Nahalał, Szymron, Idala i Bethlehem - miast dwanaście z siołami przyległemi. [16] »Oto posiadłość dziedziczna różnych rodów synów Zebuluna: wymienione miasta z siołami przyległemi. [17] »Dla Isachara wyszedł los czwarty - dla różnych rodów synów Isachara. [18] »I obejmowała dziedzina ich Jezreel, Kesuloth, Szunem, [19] »Hafaraim, Szyon, Anacharath; [20] »Rabbith, Kiszjon, Ebec, [21] »Remeth, En Gannim, En Hadda i Beth Pacec. [22] »A potrąca granica o Thabor, Szahacyma i Beth Szemesz, kończy się zaś granica nad Jordanem - miast szesnaście z siołami przyległemi. [24] »I wyszedł los piąty dla różnych rodów pokolenia synów Aszera. [25] »I obejmowała dziedzina ich Helkath, Hali, Beten Achszaf, [26] »Allammelech, Amead i Miszael, a potrąca o Karmel nad morzem i o Szychor Libnath; [27] »Poczem zwraca się granica ku wschodowi słońca, ku Beth Dagon i styka się z Zebulonem i doliną Iftach El na północy, z Beth Emek i Neiel a ciągnie się ku północy do Kabul, [28] »Ebron, Rehob, Hammon i Kana aż do wielkiego miasta Cydon. [29] »Dalej zwraca się granica napowrót do Rama i aż do warownego miasta Cor. Poczem zwraca się granica do Hos i kończy się nad morzem, począwszy od dziedziny Achzybu. [30] »Prócz tego Umma, Afek i Rehob - miast dwadzieścia i dwa z siołami przyległemi. [31] »Oto posiadłość dziedziczna różnych rodów pokolenia synów Aszera: wymienione miasta z siołami przyległemi. [32] »Dla synów Naftali wyszedł los szósty, dla różnych rodów synów Naftali. [33] »A ciągnie się granica ich od Helef, od terebintów obok Caanannim, Adami Nekeb i Jabneel aż do Lakkum a kończy się nad Jordanem. [34] »Poczem zwraca się granica ku zachodowi do Aznoth Thabor, zkąd zabiega dalej do Hukkok, styka się ku południowi z Zebulonem i Aszerem, potrąca ku zachodowi o Judę mając Jordan po stronie wschodniej. [35] »Warownemi miastami zaś były: Cyddym, Cer, Hammath, Rakkath, Kinnereth, [36] »Adama, Rama, Hacor; [37] »Kedesz, Edrei, En Hacor, [38] »Ireon, Migdal El, Horem, Beth Anath i Beth Szemesz - miast dziewiętnaście, z siołami przyległemi. [39] »Oto posiadłość dziedziczna różnych rodów pokolenia Naftali: miasta z siołami przyległemi. [40] »Dla różnych rodów synów Dana wyszedł los siódmy, [41] »I obejmowała posiadłość ich dziedziczna Coreę, Esztaol, Ir Szemesz, [42] »Szaalabbin, Ajalon, Ithlę; [43] »Elon, Thymnath, Ekron, [44] »Eltheke, Gibbethon, Baalath; [45] »Jehud, Bene Barak, Gath Rimmon, [46] »Me Jarkon i Rakkon, oraz dziedzinę ku Jafo. [47] »I uszczuploną została dla synów Dana ich dziedzina. Wyruszyli przeto synowie Dana i walczyli z Leszem i zdobyli je i porazili je ostrzem miecza, poczem wzięli je w posiadanie i osiedli w niem i nazwali Leszem Dan, wedle imienia praojca ich Dana. [48] »Oto posiadłość dziedziczna różnych rodów pokolenia synów Dana: wymienione miasta z siołami przyległemi. [49] »Gdy tedy ukończyli podział ziemi wedle całej jej rozsciągłości wyznaczyli synowie Israela Jozuemu, synowi Nuna posiadłość dziedziczną wpośród siebie. [50] »Stosownie do polecenia Wiekuistego wyznaczyli mu miasto o które prosił, Thimnath Serach na górze Efraima. I obwarował on miasto i osiadł w niem. [51] »Oto posiadłości dziedziczne, które wydzielili Elazar, kapłan, i Jozue, syn Nuna, i naczelnicy rodów pokoleń israelskich wedle losu, w Szylo przed Wiekuistym, u wejścia do przybytku zboru. I tak ukończyli podział ziemi. 
«  Księga Jozuego 18 Księga Jozuego 19 Księga Jozuego 20  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).