Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jozuego » Rozdział 23
«  Księga Jozuego 22 Księga Jozuego 23 Księga Jozuego 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I stało się po upływie długiego czasu, gdy użyczył Wiekuisty Israelitom pokoju od wszystkich wrogów ich dokoła, a Jozue się był zestarzał a zaszedł w lata. [2] »Że wezwał Jozue wszystkiego Israela, starszych i naczelników i sędziów i zawiadowców jego, i rzekł do nich: Otom już się zestarzał i zaszedł w lata. [3] »Widzieliście sami to wszystko, co uczynił Wiekuisty, Bóg wasz, wszystkim tym ludom niwecząc je przed wami; albowiem Wiekuisty, Bóg wasz, walczył sam za was. [4] »Otóż teraz wyznaczyłem te ludy jeszcze pozostałe losem różnym pokoleniom waszym, mianowicie wszystkie one ludy, które wytępiłem od Jordanu aż do morza Wielkiego, ku zachodowi słońca. [5] »A Wiekuisty, Bóg wasz, On sam rozproszy je przed wami i wypędzi je przed obliczem waszem, abyście posiedli ziemię ich, jako był przyrzekł wam Wiekuisty, Bóg wasz. [6] »Baczcie więc usilnie, abyście przestrzegali i spełniali to wszystko, co napisano w księdze nauki Mojżesza, nie odstępując od tego ani w prawo ani w lewo. [7] »Abyście nie pomieszali się z ludami tymi, które jeszcze pozostały przy was, abyście imion bóstw ich nie wspominali ani przysięgali na nie, ani służyli im, ani korzyli się przed niemi. [8] »Lecz abyście lgnęli do Wiekuistego, Boga waszego, jakoście czynili aż po dziś dzień. [9] »Dla tego wypędził Wiekuisty przed wami ludy wielkie i potężne: nikt nie zdołał ostać się przed wami aż po dziś dzień. [10] »Jeden z was gnał tysiąc przed sobą, albowiem Wiekuisty, Bóg wasz, walczył sam za was, jako był przyrzekł wam. [11] »Baczcie więc usilnie - idzie o życie wasze! - abyście miłowali Wiekuistego, Boga waszego. [12] »Bo gdybyście się sprzeniewierzyli a przyłączyli do ostatka tych ludów, które pozostały przy was a spowinowacili się z niemi a wzajemnie z niemi się pomieszali. [13] »Uświadomcie sobie dobrze, że wtedy Wiekuisty, Bóg wasz, ludów tych nadal przed wami wypędzać nie będzie; raczej staną się dla was siecią i zagubą i biczem u boków waszych i kolcami w oczach waszych, aż wyginiecie z ziemi tej pięknej, którą oddał wam Wiekuisty, Bóg wasz. [14] »Gdy tedy pójdę teraz drogą, którą świat cały pójść musi, uświadomcie to sobie całem sercem i całą duszą waszą, że nie chybiło ani jedno ze wszystkich przyrzeczeń pocieszających, które był wyrzekł Wiekuisty, Bóg wasz, o was: wszystkie wam się spełniły, nie chybiło ani jedno z nich. [15] »Ale jak spełniło się nad wami wszystko dobre, które wam przyrzekł Wiekuisty, Bóg wasz, tak sprowadzi na was Wiekuisty i wszystko złe, aż zgładzi was z ziemi tej pięknej, którą oddał wam Wiekuisty, Bóg wasz. [16] »Jeżelibyście odstąpili od przymierza Wiekuistego, Boga waszego, które wam poruczył, a poszli i służyli bóstwom cudzym, a korzyli się im, wtedy wspłonie gniew Wiekuistego przeciw wam, a zginiecie rychło z tej ziemi pięknej, którą oddał wam. 
«  Księga Jozuego 22 Księga Jozuego 23 Księga Jozuego 24  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).