Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jozuego » Rozdział 3
«  Księga Jozuego 2 Księga Jozuego 3 Księga Jozuego 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jozue zaś wstał wczesnym rankiem; a wtedy wyruszyli z Szyttim i przybyli nad Jordan, on wraz z wszystkimi synami Israela i zanocowali tam zanim się przeprawili. [2] »Po upływie zaś trzech dni przeszli przełożeni przez środek obozu, [3] »I nakazali ludowi w tych słowach: Skoro ujrzycie arkę przymierza Wiekuistego, Boga waszego, i niosących ją kapłanów-lewitów, wyruszycie i wy ze stanowiska waszego i pociągniecie za nią. [4] »Wszakże przestrzeń zostawcie między sobą a nią na dwa tysiące łokci miary zwyczajnej - Nie przystępujcie blizko do niej! - abyście zdaleka poznali drogę, którą pójść wam należy; albowiem nie chodziliście jeszcze drogą tą nigdy przedtem. [5] »Poczem rzekł Jozue do ludu: poświęćcie się, albowiem jutro sprawi Wiekuisty cuda wpośród was. [6] »Kapłanom zaś oświadczył Jozue, i rzekł: Zabierzcie arkę przymierza a przejdźcie na czoło ludu. Zabrali tedy arkę przymierza i szli na czele ludu. [7] »I oświadczył Wiekuisty Jozuemu: dzisiaj pocznę wsławiać cię w oczach całego Israela, aby poznali, że jakom był z Mojżeszem tak będę i z tobą! [8] »Ty zaś rozkażesz kapłanom, niosącym arkę przymierza, a powiesz im: Skoro dojdziecie do brzegu wód Jordanu, stańcie w Jordanie. [9] »Rzekł tedy Jozue do synów Israela: Przystąpcie tu a słuchajcie słów Wiekuistego, Boga waszego! [10] »I rzekł Jozue: Po tem poznacie, że przebywa Bóg żywy wpośród was, i że doszczętnie wypędzi przed wami Kanaanejczyka i Chittejczyka i Chiwitę i Peryzejczyka i Girgaszytę i Emorejczyka i Jebusytę. [11] »Oto arka przymierza, Pana wszej ziemi, pociągnie przed wami w Jordanie. [12] »Teraz przeto wybierzcie sobie dwunastu mężów z pokoleń israelskich, po jednym mężu z każdego pokolenia. [13] »Gdy tedy staną stopy nóg kapłanów, niosących arkę Wiekuistego, Pana wszej ziemi, w Jordanie, rozstąpią się wody Jordanu - wody mianowicie przypływające z góry - i staną jako jeden wał. [14] »Gdy tedy wyruszył lud z namiotów swoich, by przeprawić się przez Jordan, a kapłani, niosący arkę przymierza, szli na czele ludu; [15] »A skoro tylko niosący arkę do Jordanu dotarli, a nogi kapłanów, niosących arkę właśnie nad brzegiem wody się zanurzyły - wzbierał zaś Jordan przez cały czas żniwa po wszystkie brzegi swoje -  [16] »Stanęły tedy przypływające z góry wody i uniosły się jakby jeden wał w znacznej odległości od Adamy, miasta położonego po stronie Cartanu; te też, które spływały ku morzu stepowemu, ku morzu solnemu, zanikły, rozdzieliły się; lud zaś przeprawił się w kierunku ku Jerycho. [17] »I tak stali kapłani, niosący arkę przymierza Wiekuistego, na suszy w łożysku Jordanu silnie, podczas gdy cały Israel przeciągał po suszy, aż wszystek lud ostatecznie przez Jordan się przeprawił. 
«  Księga Jozuego 2 Księga Jozuego 3 Księga Jozuego 4  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).