Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Sędziów » Rozdział 17
«  Księga Sędziów 16 Księga Sędziów 17 Księga Sędziów 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Był niejaki człowiek z gór Efraima, imieniem Michaja. [2] »Ten rzekł do matki swojej: Tysiąc i sto srebrników, które ci skradziono, z powodu których tyleś złorzeczyła, a o których w obecności mojej tak rozprawiałaś - oto pieniądze te są u mnie, jam je zabrał. I rzekła matka jego: Obyś błogosławiony był od Wiekuistego, synu mój! [3] »A gdy wrócił one tysiąc i sto srebrników matce swojej, rzekła matka jego: Poświęciłam z ręki mojej pieniądze te Wiekuistemu dla syna mego, aby sporządzono z tego obraz rzeźbiony i lity, a teraz zwracam ci je. [4] »Gdy jednak zwrócił był pieniądze te matce swojej, wzięła ona dwieście srebrników i wręczyła je złotnikowi, który sporządził z tego obraz rzeźbiony i lity. I był on w domu Michai. [5] »A posiadał ów człowiek, mianowicie Micha, dom Boży; i sprawił do tego efod i bożki domowe i upełnomocnił ręce jednego z synów swoich, aby mu służył za kapłana. [6] »Za owych czasów nie było króla w Izraelu; czynił każdy co godziwem było w oczach jego. [7] »Był zaś niejaki młodzieniec z Betlehem w Judzie, z rodu Judy, który był lewitą a przebywał tam. [8] »Opuścił był ten człowiek miasto Betlehem w Judzie, by przebywać gdziekolwiek by się zdarzyło, i dostał się w góry efraimskie, do domu Michy, aby ztąd dalszą podróż swą odbyć. [9] »I zapytał go Micha: Zkąd przybywasz? I odpowiedział mu: Jestem lewitą z Betlehem w Judzie; podróżuję ja, abym osiadł gdziekolwiek mi się zdarzy. [10] »I rzekł doń Micha: Pozostań u mnie, a bądź mi ojcem i kapłanem, dam ci zaś dziesięć srebrników rocznie, koszt ubrania, i utrzymanie twoje. I tak nastał doń lewita. [11] »Zgodziwszy się tedy lewita pozostać u tego człowieka, stał mu się ów młodzieniec jako jeden z jego synów. [12] »I upełnomocnił Micha rękę lewity, i służył mu ów młodzieniec za kapłana, i zamieszkał w domu Michy. [13] »I rzekł Micha: Oto teraz wiem na pewno, że mi Wiekuisty dobrze świadczyć będzie, ponieważ mam lewitę za kapłana. 
«  Księga Sędziów 16 Księga Sędziów 17 Księga Sędziów 18  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).